11 listopada – Święto Narodowe – Polska odzyskała niepodległość

Spośród słów używanych nieczęsto, tłumnie dzisiaj na place wybiegło.
Słowo piękne, jak honor i męstwo, słowo, które brzmi – Niepodległość.

Niepodległość to brąz na cokołach, lecz na co dzień – mówiąc po prostu
Polski dom, Polski las, Polska szkoła,Polska władza i Polski Kościół.

Ono znaczy – bez strachu spać, ono znaczy – spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać – w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.