19/20 luty 2018 – godz. 9:00 cd. XXVI Klubowych Halowych Mistrzostw OZPN im. Stanisława Ogórka w kat. „Orlik” i „Żak”

W związku ze zmianą terminów Finałów o Halowe Mistrzostwo Małopolski w kat. n/ podanych oraz zgodnie z Uchwałą Konwentów Prezesów OZPN Nowy Sącz z dnia 22.12.2017r. Klubowe Halowe Mistrzostwa o Puchar OZPN Nowy Sącz w kategoriach: Junior Starszy, Junior Młodszy, Trampkarz oraz Młodzik odbyły się 27/28 stycznia 2018 roku w Łapszach Niżnych.

Klubowe Halowe Mistrzostwa OZPN Nowy Sącz w kat. „Orlik” oraz „Żak” odbędą się kolejno 19 i 20 lutego 2018 roku w Hali Sportowej MOSiR Nowy Sącz, przy ul. Na Rurach 14.

Finaliści zostali rozlosowani do grup 12.01.2010 roku i podział na grupy obowiązuje do dzisiaj

Finalistów wyłoniły rozgrywki powiatowe: Gorlice, Limanowa, Nowy Targ i Nowy Sącz

Podział na grupy: (wg klucza którego losowanie finalistów do poszczególnych grup odbyło się 12.01.2010 roku i jest aktualny).

Grupa AGrupa BGrupa C
A1Nowy Sącz IB1Nowy Targ IC1Gorlice I
A2Limanowa IIB2Limanowa IC2Nowy Sącz III
A3Gorlice IIB3Nowy Sącz IIC3Nowy Targ II

 Finaliści sezonu rozgrywkowego 2017/2018 z podziałem na grupy:

KATEGORIAPPN

GORLICE

PPN

LIMANOWA

PPPN

NOWY TARG

OZPN

NOWY SĄCZ

ŻAKI1.     GLINIK

2.      ASEREK GOLICE

3.  SOKÓŁ SŁOPNICE

4.  HALNY

1.    NKP PODHALE

2.   ORAWA JABŁONKA

1. SANDECJA

2. DUNAJEC

3. HELENA

ORLIKI

 

1.     BAP ROPA

2.     OGIEŃ

1.  LIMANOVIA

2.  SOKÓŁ

1.  NKP PODHALE

2. DIDI GOL RABKA Z.

1. DUNAJEC

2. SANDECJA

3. KOLEJARZ

MŁODZIKI

 

1.     GLINIK

2.     ŁUŻNA

1.  LIMANOVIA

2.  SOKÓŁ

1. Wiatr Ludźmierz

2. AP Wisła Czarny D.

1. SANDECJA

2. DUNAJEC

3. KORZENNA

TRAMPKARZ1.     GLINIK

2.     MOSZCZANKA

1.  LIMANOVIA

2.  TURBACZ

1. SZAFLARY

2. LUBAŃ TYLMANOWA

1. KORZENNA

2. SANDECJA

3. DUNAJEC

JUNIOR

MŁODSZY

1.     GLINIK

2.     SZYMBARK

1.  SOKÓŁ

2.  LIMANOVIA

1. WIATR LUDŹMIERZ

2. JORDAN

1. SANDECJA

2. DUNAJEC

3. KOLEJARZ

JUNIOR

STARSZY

1.     GLINIK

2.     ROPA

1.  KROKUS

2.  LIMANOVIA

1. LUBAŃ TYLMANOWA

2. WIERCHY  LASEK

1. DUNAJEC

2. KORZEZNNA

3. HELENA

 REGULAMIN XXVI  Klubowych Halowych Mistrzostw o Puchar OZPN – Nowy Sącz ‘2018 

dla kat. Orlik U-9/10  (r. 2007/2008) oraz Żak U-7/8 (r. 2009/2010)

 1. XXVI Klubowe Halowe  Mistrzostwa OZPN w kat. Orlik i Żak  odbędą się kolejno  19/20 lutego (poniedziałek/wtorek) 2018 roku w Sali Sportowej MOSiR przy ul. Na Rurach nr  w Nowym Sączu.
 2. XXVI Halowe Mistrzostwa prowadzone wg klucza zatwierdzonego przez WG OZPN Nowy Sącz
 • do finałów okręgowych każdy PPN zgłasza mistrza i wicemistrza finałów powiatowych
 • w związku z podziałem na powiat Ziemski i powiat Grodzki, tut. OZPN posiada trzy miejsca
 • finaliści podzieleni są na trzy grupy: grupa: A, B, C,
 • w grupach mecze odbywają się systemem „każdy z każdym”,
 • drużyny, które zajmą w swoich grupach 3 miejsce odpadają w fazie eliminacyjnej
 • półfinaliści utworzą następujące pary: (1) A1-C2, (2) B1-C2, (3) C1-A2,
 • przegrani w meczach półfinałowych odpadają z turnieju
 • finaliści zagrają o miejsca I-III – „każdy z każdym”.
 1. Każda drużyna winna przed rozpoczęciem turnieju przedstawić imienną listę zawodników uczestniczących w rozgrywkach powiatowych potwierdzonych przez macierzysty PPN.
 2. Zawodnikowi zgłoszonemu w składzie jednej drużyny wymienionego klubu sportowego nie wolno występować podczas turnieju w składzie drużyny innego klubu.
 3. Wszyscy zawodnicy grają na podstawie listy imiennej podpisanej przez klub i lekarza i winni posiadać dokumenty wymagane w rozgrywkach prowadzonych przez tut. OZPN.
 4. Do ewentualnej konfrontacji zawodnicy winni posiadać legitymacje szkolne lub inne dokumenty
 5. Drużyny występują w mistrzostwach są ubezpieczeni przez organizatora i macierzysty klub,
 6. Przepisy dot. mistrzostw halowych OZPN Nowy Sącz:
 • czas trwania gry wynosi dla poszczególnych kategorii wiekowych 12 min. bez przerwy,
 • w grze uczestniczy jednorazowo 5 zawodników w polu + bramkarz,
 • podczas turnieju obowiązują bramki 2x3m
 • podczas gry dozwolona jest wymiana dowolnej liczby zawodników,
 • podczas wykonywania rzutu z rogu, rzutu bezpośredniego lub pośredniego oraz gry z autu odległość muru lub zawodnika drużyny przeciwnej wynosi  4 m,
 • rzut karny wykonywany jest w odległości 6 m od linii bramkowej (bramka: 2x3m)
 • w przypadku niesportowego zachowania się zawodnika, sędzia może wykluczyć z gry zawodnika na okres 2 min. bez możliwości zastąpienia jego innym zawodnikiem – jednakże sędzia może karę skrócić wg. własnego uznania,
 • w przypadku otrzymania przez zawodnika czerwonej kartki, ukarana drużyna występuje w osłabieniu przez okres 4 min., a wykluczony zawodnik otrzymuje karę meczową lub WD OZPN
 • drużyny występują w jednolitych strojach, drużyny winni posiadać minimum  dwa różnokolorowe komplety, a zawodnicy występują  w obuwiu halowym,
 • bramki nie można uzyskać bezpośrednio z wykopu lub wyrzutu przez bramkarza, rzutu z autu oraz w chwili „syreny” kończącej zawody,
 • rzut z autu wykonywany jest nogą a piłka musi leżeć na parkiecie i być poza liną poczną boiska,
 • piłka odpita od sufitu, lampy itp. wznowiona jest rzutem wolnym pośrednim,
 • bezwzględny jest zakaz gry wślizgiem,
 • gra prowadzona jest bez spalonych,
 • bramkarz piłkę do gry wprowadza w dowolny sposób,
 • o kolejności w tabeli decyduje: –      ilość zdobytych punktów
  • wynik bezpośredniego spotkania
  • różnica bramek
  • ilość zdobytych bramek
  • seria rzutów karnych (po trzy), następnie aż do skutku.
  • punktacja: za zwycięstwo 3 pkt., za remis 1 pkt., porażka 0 pkt.
 1. Drużyny, które zajmą miejsca 1-3 otrzymują puchary, każda drużyna pamiątkowy dyplom.
 2. Za pozostawione rzeczy wartościowe w szatni oraz za uszkodzenia w wyposażeniu szatni jak i sali sportowej odpowiadają trenerzy lub opiekunowie poszczególnych drużyn.
 3. Wszelkie niejasności oraz spory wynikłe z przebiegu rozgrywek rozstrzygają upoważnieni przedstawiciele OZPN.

 Nowy Sącz, dnia 03.02.2018r.                                       Robert Koral ; prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej

 ORLIKI– PONIEDZIAŁEK; 19.02.2018 – ROZPOCZĘCIE – GODZ. 9:00

Grupa  AGrupa  BGrupa  C
A1Dunajec Nowy SączB1Podhale Nowy TargC1BAP Ropa
A2Sokół SłopniceB2LimanoviaC2Kolejarz
A3Ogień SękowaB3Sandecja Nowy SączC3DiDi Gol Rabka Zdrój

 

Lp.Godz.Zestaw ParGospodarzeGościeWyniki
1.9:00A1 – A2DunajecSokół
2.9:15B1 – B2PodhaleLimanovia
3.9:30C1 – C2RopaKolejarz
4.9:45A1 – A3DunajecOgień
5.10:00B1 – B3PodhaleSandecja
6.10:15C1 – C3RopaDidi Gol
7.10:30A2 – A3SokółOgień
8.10:45B2 – B3LimanoviaSandecja
9.11:00C2 – C3KolejarzDidi Gol
PÓŁFINAŁY
10.11:15A1 – B2  (1)
11.11:30B1 – C2  (2)
12.11:45C1 – A2  (3)
FINAŁ
13.12:001 – 2
14.12:152 – 3
15.12:301 – 3

 ŻAKI – WTOREK; 20.02.2018 – ROZPOCZĘCIE – GODZ. 9:00

Grupa  AGrupa  BGrupa  C
A1Sandecja Nowy SączB1Podhale Nowy TargC1Glinik Gorlice
A2Halny KamienicaB2Sokół SłopniceC2Helena Nowy Sącz
A3Aserek GorliceB3Dunajec Nowy SączC3Orawa Jabłonka

 

Lp.Godz.Zestaw ParGospodarzeGościeWyniki
1.9:00A1 – A2SandecjaHalny
2.9:15B1 – B2PodhaleSokół
3.9:30C1 – C2GlinikHelena
4.9:45A1 – A3SandecjaAserek
5.10:00B1 – B3PodhaleDunajec
6.10:15C1 – C3GlinikOrawa
7.10:30A2 – A3HalnyAserek
8.10:45B2 – B3SokółDunajec
9.11:00C2 – C3HelenaOrawa
PÓŁFINAŁY
10.11:15A1 – B2  (1)
11.11:30B1 – C2  (2)
12.11:45C1 – A2  (3)
FINAŁ
13.12:001 – 2
14.12:152 – 3
15.12:301 – 3