Apel LKS Skalnik Kamionka Wielka

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości sponsorowania działań Klubu LKS Skalnik Kamionka Wielka. Stowarzyszenie LKS Skalnik Kamionka Wielka zostało założone w 1946 roku i działa od 73 lat.  Klub jest do chwili obecnej Organizacją Pożytku Publicznego , i nie prowadzi działalności gospodarczej , a środki na działalność pochodzą z dotacji UG Kamionka Wielka , 1% podatku dochodowego, oraz darowizn . W Ludowym Klubie Sportowym „ SKALNIK” Kamionka Wielka działają następujące drużyny piłki nożnej : Żaki, Orlik,  Młodziki, Juniorzy Młodsi, Juniorzy Starsi, Seniorzy.  Dzięki wsparciu sponsorów  drużyna seniorów była w IV Lidze Małopolska Wschodnia, a obecnie jest w Klasie Okręgowej. Dla nas członków Zarządu LKS Skalnik Kamionka Wielka jest  ważne prowadzenie promocji aktywności fizycznej upowszechnianie sportu w środowisku z którego się wywodzimy. Również Państwo możecie skorzystać z okazji i wesprzeć Klub w postaci środków pieniężnych , wierzymy ,że oprócz satysfakcji będzie to również  wspaniałą promocją i reklamą Państwa firmy.

Wpłaty prosimy kierować na poniższe konto: 36 88110006 0000 0042 0196 0001 Ludowy Klub Sportowy SKALNIK KAMIONKA WIELKA  33-334 Kamionka Mała 73.

Szanowni Panowie prosimy o podjęcie współpracy , każda pomoc jest dla nas cena. Wierzymy , że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży , oraz dorosłych z naszego regionu .

W zamian za sponsoring możemy zaoferować :

– podanie informacji dotyczącej sponsora na stronie internetowej klubu,

– umieszczenie banerów Sponsora na boisku.

Jesteśmy otwarci na inne sposoby promocji. Pragniemy także zwrócić uwagę , iż zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwia odliczenie przekazanej darowizny od podstawy opodatkowania do wysokości 10% , a w przypadku osób fizycznych , darowizny przekazane można odliczyć w wysokości do 6% podstawy opodatkowania.

Nasze dane :  KRS: 0000131742                Regon : 490466842                          NIP: 7342859456

Z wyrazami szacunku;  Zarząd LKS Skalnik