Puchar Polski na szczeblu MZPN Podokręgu Nowy Sącz

Komisja  Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz przyjmuje zgłoszenia drużyn

do Pucharu Polski na szczeblu  MZPN Podokręgu Nowy Sącz

do dnia 05.07.2020. 

Komisja  Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz przypomina o klauzurze RODO w celu publikacji kontaktów na stronie MZPN Podokręgu Nowy Sącz „Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE
2). Kontakt z Administratorem Danych  jest biuro MZPN Podkręgu Nowy Sącz3). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b  i c ogólnego rozporządzenia. o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu  o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
6). Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7). Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny IV ligi, Klasy Okręgowej i  Klasy A i B 

zgłoszenia na e-mail: tosiek.z@op.pl

Losowanie 6 lipca (poniedziałek) o godz. 13:00 w siedzibie MZPN Podokręgu Nowy Sącz

Terminy: 

I runda –  25/26 lipca 2020 r. – zespoły klasy A i B 

II runda – 1/2 sierpnia 2020 r. – zespoły  V ligi

III runda – 19 sierpnia 2020 r. – zespoły IV ligi

 

za Komisję Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz; Antoni Ogórek – przewodniczący