9 zawodników rezerwowych !!! – Zmiana uchwały nr IX/140 PZPN – liczba zawodników rezerwowych.

Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej informuje, iż  w dniu 21 lutego 2023 r. przyjął Uchwałę nr II/36 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
Zmianie uległy postanowienia  § 12 ust. 4 Uchwały. Zgodnie z przyjętym brzmieniem:
„W rozgrywkach innych niż wskazane w ust. 3, na ławce rezerwowych, poza 9 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i masażysta.
Nazwiska tych osób winny być wpisane do protokołu.”
 
Przyjęta zmiana oznacza, że zwiększona, do 9 zawodników, została dopuszczalna liczba zawodników rezerwowych we wszystkich rozgrywkach prowadzonych przez PZPN i Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, w której do tej pory ta liczba wynosiła 7 zawodników.
Omawiana uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, zatem nowe zasady będą obowiązywać już od rundy wiosennej bieżącego sezonu rozgrywkowego. Wkrótce stosowne zapisy zostaną ujęte w regulaminie rozgrywek Małopolskiego ZPN.