BARDZO WAŻNE DLA TRENERÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ TRENERSKĄ

Aby trener/instruktor piłki nożnej otrzymał Licencję Trenerską musi złożyć drogą mailową niezbędne dokumenty:

  1. Skan dokumentu trenerskiego.
  2. Skan Certyfikatu uczestnictwa w szkoleniach trenerskich, warsztatach lub konferencjach.

UWAGA: w procesie licencyjnym będą respektowane wyłącznie szkolenia organizowane przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej lub  PZPN !!!

  1. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
  2. Oświadczenie antykorupcyjne.

 W celu otrzymania licencji na 3 lata niezbędna jest obecność na co najmniej 3 konferencjach lub warsztatach (po jednej w każdym z ostatnich 3 lat w wymiarze minimum 5 godzin rocznie)

UWAGA: Po otrzymaniu drogą mailową decyzji o przyznaje licencji należy dokonać wpłaty na konto Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie

Polski Związek Piłki Nożnej
Małopolski Związek Piłki Nożnej
Okręgowy Związek Piłki Nożnej
Podokręgi Piłki Nożnej