JUBILEUSZ 70-LECIA KS „KOLEJARZ” STRÓŻE

LAUDACJA WYGŁOSZONA NA CZEŚĆ JUBILATA

Drodzy Jubilaci!

Pragnę dziś nisko chyląc głowę powinszować Wszystkim Działaczom i Zawodnikom KS „Kolejarz:” Stróże  tak wspaniałej uroczystości jaką jest niewątpliwie Jubileusz 70-lecia Waszej działalności.

Potrzeba było wiele cierpliwości i wzajemnego szacunku, aby wspólnie przetrwać kłopoty i troski jakie niósł Wam los przez te ostatnie 70 lat.

Ufam, że oprócz trosk los nie oszczędził Państwu także chwil radosnych i szczęśliwych  dla dobra Polskiej Piłki Nożnej.

Jesteście wzorem dla kolejnych pokoleń, szczególnie dziś, gdy tempo rozwoju piłki nożnej  często powoduje zatracenie wartości jaką niesie życie rodzinne w klubie, jej rozwój i sukcesy.

w imieniu Zarządu MZPN Podokręgu Nowy Sącz, pracowników oraz swoim własnym życzę Wszystkim Działaczom i Zawodnikom KS „Kolejarz” przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz wielu jeszcze sukcesów i wspólnie spędzonych chwil na łonie rodzinny klubowej

Z należytym poważaniem

Robert Koral

prezes MZPN Podokręgu Nowy Sącz