KAPITUŁA XXV PLEBISCYTU NA NAJLEPSZEGO PIŁKARZA I TRENERA MAŁOPOLSKI ‚2019

Prezydium Małopolskiego Związku Piłki Nożnej – reprezentujące organizatora dorocznego Plebiscytu na Najlepszego Piłkarza o Trenera Małopolski – powołał Kapitułę Plebiscytu. 

Kompetentne gremium stanowią przedstawiciele organizatorów XXV Plebiscytu: Ryszard Niemiec – przewodniczący, Andrzej Godny, Ryszard Kołtun, Jarosław Kowal (Gazeta Wyborcza) Zbigniew Koźmiński, Jerzy Nagawiecki oraz reprezentanci środowiska futbolowego, członkowie Rady Trenerów i Wydziału Szkolenia MZPN: Zdzisław Kapka, Władysław Łach, Andrzej Turecki, Marek Motyka, Krzysztof Szopa i Dariusz Wójtowicz.

Kapituła Plebiscytu wybierze z listy nominowanych:
5 piłkarzy w kategorii Najlepszy Piłkarz Lig Regionalnych,
3 trenerów w kategorii Najlepszy Trener Wychowawca Młodzieży,
1 piłkarkę w kategorii Najlepsza Piłkarka Małopolski,
1 szkoleniowca w kategorii Najlepsza Trenerka/Trener piłki kobiecej w Małopolsce.

Wszystkim Nominowanym życzymy powodzenia!
Maciej Korzym, jedynm z nominowanych przez MZPN Podokręg Nowy Sącz