Kolegium Sędziów w żałobie, zmarł Jan Nosal, miał 70 lat.

„Ci, którzy odeszli wczoraj, mieli plany na dzisiejszy poranek, Ci którzy odeszli tego ranka, mieli plany na wieczór. Nie traktuj życia jak oczywistości. Wszystko może się zmienić w ciągu jednej sekundy. Dlatego często przebaczaj i kochaj całym swoim sercem. Nigdy nie wiesz, czy to nie jest ten ostatni raz”  (B.Klimek)

Z wielkim żalem i smutkiem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Jana Nosala – sądeczanina, założyciela sądeckiego klubu sportowego, byłego sędziego piłkarskiego, wieloletniego członka Zarządu Kolegium Sędziów PPPN w Nowym Targu i referenta obsady.

Ś/p. Jan Nosal urodził się  22 sierpnia 1948 w Nowym Sączu  – był założycielem (1966) i ówczesnym prezesem LZS „Chełmiec” k. Nowego Sącza. Do organizacji sędziowskiej wstąpił 1968 roku, w roku 1995 ówczesny prezes PPPN w Nowym Targu powierzył śp. Janowi funkcję  referenta obsady, którą piastował do 2000 roku.  przeprowadzi ok. 1400 spotkań piłkarskich.  Łączymy się w smutku i żałobie , składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Najbliższym  oraz Kolegom Sędziom z Podhala Spiszu i Oraw. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 25.09.2018 r. o godzinie 13:00.w kościele parafialnym p/w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika  w Sromowcach Wyżnych