Komisja Sędziowska MZPN Podokręgu Nowy Sącz przyjmuje zapisy na Kurs Sędziowska 2021

Zespół Sędziowski: (w środku nasza Kasia Oracz)

Komisja Sędziowska MZPN Podokręgu Nowy Sącz informuje wszystkich, którzy chcą zostać sędzią piłki nożnej, że  prowadzi stały nabór kandydatów na kurs sędziowski . Kurs rozpocznie się na przełomie lutego/marca 2021 roku. Spotkania będą się odbywać 2 razy w tygodniu: w piątki o 17 lub 18 i soboty o 9 lub 10. Każde spotkanie potrwa 1-2 godziny. Szczegółowy plan kursu przedstawiony zostanie na pierwszym spotkaniu organizacyjnym. Zainteresowanych przystąpieniem do kursu prosimy o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną ankiety kandydata na adres: komisjasedziowska@gmail.com

 Niezbędne dokumenty, jakie powinni dostarczyć kandydaci na spotkanie organizacyjne:

1. Ankieta – Podanie;
2. Podanie o przyjęcie;
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jako warunek do dopuszczenia kandydata do egzaminu kondycyjnego (należy przynieść oryginał oraz kopię na egzamin kondycyjny w marcu);
4. Oświadczenie kandydata;
5. Dokument (kserokopia) określający minimum średni poziom wykształcenia – w przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole średniej);
7. Zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie (dotyczy kandydatów między 16-18 rokiem życia).
8. Klauzula informacyjna;
9. Dwie aktualne fotografie (podpisane);

Minimalny wiek kandydata – ukończone 16 lat.

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu, który składa się z części pisemnej oraz kondycyjnej.Egzamin pisemny polega na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej kandydata nabytej w trakcie trwania kursu – test składający się z 30 pytań. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego, kandydat poddawany jest egzaminowi kondycyjnemu – test interwałowy.  Zaliczenie w/w egzaminów pozwala na rozpoczęcie pracy na boisku w charakterze sędziego piłki nożnej.

Kontakt do Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu:  e-mail: komisjasedziowska@gmail.com

 OBEJRZYJ FILM PROMOCYJNY „ZOSTAŃ SĘDZIĄ”
JAK WYGLĄDA PRACA SĘDZIEGO


ZOBACZ JAK PRACUJE SZYMON MARCINIAK obecnie najlepszy polski sędzia!


 źródło: Komisja Sędziowska MZPN Podokręgu Nowy Sącz