Komisja Sędziowska w Nowym Sączu zaprasza na KURS SĘDZIEGO PIŁKI NOŻNEJ

ä

na zdjęciu Łukasz Kogut – nadzieja sądeckiej piłki nożnej

OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ uprzejmie informuje wszystkich, którzy chcą zostać sędzią piłki nożnej, iż  Komisja Sędziowska Nowy Sącz prowadzi stały nabór kandydatów na kurs sędziowski (również w trakcie sezonu)

Planowany termin kursu to styczeń/luty 2018

Szczegółowy plan kursu przedstawiony zostanie na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Zainteresowanych przystąpieniem do kursu prosimy o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną ankiety kandydata na adres: komisjasedziowska@gmail.com

Niezbędne dokumenty, jakie powinni dostarczyć kandydaci:

  1. Ankieta – Podanie;
  2. Dwie aktualne fotografie (podpisane);
  3. Zaświadczenie lekarskieo braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jako warunek do dopuszczenia kandydata do egzaminu teoretycznego i kondycyjnego;
  4. Oświadczenie kandydata:
  5. Dokument (kserokopia) określający minimum średni poziom wykształcenia – w przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole średniej);
  6. Zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie (dotyczy kandydatów między 17-18 rokiem życia).

Minimalny wiek kandydata – ukończone 16 lat.

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu, który składa się z części pisemnej oraz kondycyjnej. Egzamin pisemny polega na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej kandydata nabytej w trakcie trwania kursu – test składający się z 30 pytań. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego, kandydat poddawany jest egzaminowi kondycyjnemu – test interwałowy.

Zaliczenie w/w egzaminów pozwala na rozpoczęcie pracy na boisku w charakterze sędziego piłki nożnej.

Kontakt: e-mail: komisjasedziowska@gmail.com