Komunikat nr 10/WG

 

 

 

 

 KOMUNIKAT NR 10  /WG z dnia  12  marca 2018 r. 

Szanowni Państwo, 

                        W związku ze zmiana w tut. Związku obiegu dokumentów księgowych postanowiono co następuje:

  1. zmiana terminu zawodów ( w terminie mniejszym jak 14 dni przed zawodami ) będzie realizowana po  uzgodnieniu z przeciwnikiem oraz dokonaniu wpłaty za zmianę w wysokości 50 zł w grupach młodzieżowych lub 100 zł w seniorach, na konto związku lub w kasie OZPN.
  2. W związku ze zmianą rozgrywek młodzieżowych przed sezonem wiosennym należy wpłacić wpisowe do rozgrywek za poszczególne drużyny z wyłączeniem drużyn występujących w rozgrywkach juniora starszego wysokość opłaty to 100 zł za drużynę w juniorach młodszych, w pozostałych ligach po 50 zł.
  3. Na co najmniej 7 dni przed pierwszym meczem należy dostarczyć uproszczoną listę uprawnień zawodników do poszczególnych drużyn oraz przedstawić dowód wpłaty za wpisowe drużyny w wysokości wykazanej w pkt 3 oraz za uprawnienie każdego zawodnika ( juniora – 10 zł, pozostali po 5 zł od zawodnika ). Wtedy też zostanie przeprowadzenie uprawnienie zawodnika przez ekstranet i wydana lista.
  4. Od rundy wiosennej wszyscy zawodnicy tak w juniorach, trampkarzach, młodzikach, orlikach oraz Żakach muszą być uprawnieni w ekstranecie. Brak uprawnienia zawodnika każdorazowo skutkować będzie nałożeniem walkoweru oraz kara finansowa.
  5. Na każde zawody w kategorii Orlików i Żaków będzie obsadzany jeden sędzia związkowy ( rozgrywki będą prowadzone w ekstranecie ), któremu należy po zawodach wypłacić należność w wysokości 25 zł + koszty dojazdu na zawody z miejsca zamieszkania.
  6. Transfery – należy wcześniej przed zgłoszeniem transferu uzgodnić wysokość opłaty i przedkładając umowę transferową dołączyć dowód wpłaty na konto tut. Związku – brak wpłaty spowoduje wstrzymanie zatwierdzenia i uprawnienia zawodnika.
  7. Wpisowe i składka członkowska przed nowym sezonem 2018/2019 będzie wysłana do klubu notą i musi być wpłacona w ciągu 7 dni na konto OZPN – w innym przypadku żadne czynności na rzecz danego klubu nie będą wykonywane.
  8. Wpłaty na konto za żk lub noty muszą być potwierdzone kopią dokonania wpłaty na maila tosiek.z@op.pl.

UPRZEJMIE PROSIMY O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH WYTYCZNYCH W CELU UNIKNIĘCIA  WSZELKIEGO RODZAJU NIEPRZYJEMNOŚCI.