Komunikat nr 11/KD/19-20

KOMUNIKAT

nr KD.MZPN PPN NS/11/19-20

z posiedzenia Komisji  Dyscypliny MZPN PPN  w Nowym Sączu w dniu 24 października   2019 roku

Wydział Dyscypliny Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, w składzie:

  • Władysław Janik – Przewodniczący WD,
  • Jan Michalik – Członek,
  • Andrzej Tokarczyk – członek

postanowił, co następuje:

IV LIGA Wschodnia:

LP.OBWINIONYPRZEWINIENIE DYSCYPLINARNEMECZ, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWAORZECZENIEPODSTAWA PRAWNAUZASADNIENIE
1.MKS Limanovia

 

Co najmniej 5 zawodników drużyny otrzymało ostrzeżenia ( Żółta kartka lub  wykluczenie czerwona kartka )Barciczanka – Limanovia

( 19.10.19 )

Kara pieniężna w kwocie 200 złArt.57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

 

Kara pieniężna orzeczona na podstawie art. 2 § 1 pkt 8.1 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kar pieniężnych , ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych –uchwały nr 20/Z/2019 z dnia 16.07.2019 r. zarządu MZPN w Krakowie

Co najmniej 5 zawodników drużyny otrzymało ostrzeżenia ( Żółta kartka lub wykluczenie czerwona kartka )

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

2.KS WatraBrak opieki medycznejWatra – Wierchy

( 12.10.19 )

Kara pieniężna w kwocie 200 złKara pieniężna orzeczona na podstawie art. 2 § 1 pkt 11.20 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kar pieniężnych , ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych –uchwały nr 20/Z/2019 z dnia 16.07.2019 r. zarządu MZPN w KrakowieBrak opieki medycznej.

Obwiniony nie skorzystał z prawa złożenia wyjaśnienia.

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

3.BKS BochniaBrak porządku po zawodachBochnia – Tarnovia

( 12.10.19 )

Kara pieniężna w kwocie 200 złKara pieniężna orzeczona na podstawie art. 2 § 1 pkt 11.1  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kar pieniężnych , ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych –uchwały nr 20/Z/2019 z dnia 16.07.2019 r. zarządu MZPN w KrakowieBrak odpowiedniego zabezpieczenia porządku po zawodach.

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

Klasa okręgowa

LP.OBWINIONYPRZEWINIENIE DYSCYPLINARNEMECZ, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWAORZECZENIEPODSTAWA PRAWNAUZASADNIENIE
4.KS HartCo najmniej 5 zawodników drużyny otrzymało ostrzeżenia ( Żółta kartka lub  wykluczenie czerwona kartka )Hart – Kobylanka

( 20.10.19 )

Kara pieniężna w kwocie 150 złArt.57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

 

Kara pieniężna orzeczona na podstawie art. 2 § 1 pkt 8.1 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kar pieniężnych , ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych –uchwały nr 20/Z/2019 z dnia 16.07.2019 r. zarządu MZPN w Krakowie

Co najmniej 5 zawodników drużyny otrzymało ostrzeżenia ( Żółta kartka lub wykluczenie czerwona kartka )

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

5.LKS GryboviaBrak okazania licencji trenerskiejGrybovia – Kolejarz

( 20.10.19 )

Wezwanie do złożenia wyjaśnień pod rygorem pominięcia stanowiska Do dnia 30.10.19 r. należy dostarczyć skan licencji trenerskiej  na adres email:wdnsozpn@interia.pl

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziego

6.LKS GryboviaBrak porządku na zawodachGrybovia – Kolejarz

( 20.10.19 )

Kara pieniężna w kwocie 200 złKara pieniężna orzeczona na podstawie art. 2 § 1 pkt 11.1  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kar pieniężnych , ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych –uchwały nr 20/Z/2019 z dnia 16.07.2019 r. zarządu MZPN w KrakowieBrak porządku na zawodach w wyniku czego doszło do trzykrotnego przerwania  zawodów.

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

7.KS KobylankaBrak okazania pozwolenia na sprawowanie opieki medycznejKobylanka – Łosoś

( 12.10.19 )

Kara pieniężna w kwocie 150 złKara pieniężna orzeczona na podstawie art. 2 § 1 pkt 11.20 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kar pieniężnych , ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych –uchwały nr 20/Z/2019 z dnia 16.07.2019 r. zarządu MZPN w KrakowieBrak okazania pozwolenia na sprawowanie opieki medycznej

Klub nie skorzystał z prawa złożenia wyjaśnienia.

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

8.Kamil G.

KS Hart

( zawodnik )

Prośba o anulowanie części kary za cz k.Łosoś – Hart

( 6.10.19 )

=WD nie znalazł podstaw do anulowania

Klasa „A”

LP.OBWINIONYPRZEWINIENIE DYSCYPLINARNEMECZ, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWAORZECZENIEPODSTAWA PRAWNAUZASADNIENIE
           9.Marcin B.

KS Dąbrovia

( zawodnik )

 

Używanie wulgarnego języka w stosunku do sędziego

( cz K )

Piątkowa/Ł – Dąbrovia

20.10.19 )

Wezwanie do złożenia wyjaśnień pod rygorem pominięcia stanowiskaArt. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 64 i 66 Regulaminy Dyscyplinarnego PZPNWyjaśnienie w sprawie  wysoce niesportowego zachowania w stosunku do sędziego w czasie zejścia do szatni.

 

Wyjaśnienie należy przesłać na adres email:wdnsozpn@interia.pl do 09.10.19 roku

10.KS Orzeł PtaszkowaBrak oznakowanego pkt medycznego. Brak porządkowych w czasie I połowy zawodówOrzeł Ptaszkowa – ŁękaKara pieniężna w kwocie 100 złKara pieniężna orzeczona na podstawie art. 2 § 1 pkt 11.29 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kar pieniężnych , ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych –uchwały nr 20/Z/2019 z dnia 16.07.2019 r. zarządu MZPN w KrakowieBrak oznakowanego pkt medycznego. Brak porządkowych w czasie I połowy zawodów

 

Ustalono na podstawie raportu delegata.

PUCHAR POLSKI

LP.OBWINIONYPRZEWINIENIE DYSCYPLINARNEMECZ, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWAORZECZENIEPODSTAWA PRAWNAUZASADNIENIE
       

Klasa „B”

LP.OBWINIONYPRZEWINIENIE DYSCYPLINARNEMECZ, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWAORZECZENIEPODSTAWA PRAWNAUZASADNIENIE
11.LKS KróloviaBrak oznakowanego pkt medycznegoKrólovia – Galicja

( 20.10.19 )

 

Kara pieniężna w kwocie 100 złKara pieniężna orzeczona na podstawie art. 2 § 1 pkt 11.20 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kar pieniężnych , ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych –uchwały nr 20/Z/2019 z dnia 16.07.2019 r. zarządu MZPN w KrakowieBrak opieki medycznej na zawodach.

 

Ustalono na podstawie raportu delegata.

12.LKS KróloviaBrak noszy, noszowych.

Brak porządkowych

Królovia – Galicja

( 20.10.19 )

 

Kara pieniężna w kwocie 100 złKara pieniężna orzeczona na podstawie art. 2 § 1 pkt 11.19 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kar pieniężnych , ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych –uchwały nr 20/Z/2019 z dnia 16.07.2019 r. zarządu MZPN w KrakowieKara orzeczona za udział w zawodach nieuprawnionych zawodników.

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

Grupy młodzieżowe

LP.OBWINIONYPRZEWINIENIE DYSCYPLINARNEMECZ, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWAORZECZENIEPODSTAWA PRAWNAUZASADNIENIE
13.Mateusz S.

Kolejarz

( zawodnik )

 

Wysoce niesportowe zachowanie do sędziego

( cz K )

Podhalanin – Kolejarz

( 05.10.19 )

I liga jun. starszy

Kara dyskwalifikacji – 5 meczyArt. 161 § 2 pkt 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 64 i 66 Regulaminy Dyscyplinarnego PZPNKara orzeczona za wysoce niesportowe zachowanie w stosunku do sędziego.

Zawodnik nie skorzystał z prawa złożenia wyjaśnienia.

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

14.Jakub S.

KS Poprad Muszyna

( zawodnik )

Prośba o anulowanie części karyKolejarz – Poprad M.

( 28.09.19 )

I liga jun. Starszy

  WD nie znalazł podstaw do anulowania pozostałej części kary dyskwalifikacji nałożonej za cz k
15.Adam B.

LKS Victoria

( zawodnik )

Cz k – akcja ratunkowaGórka – Victoria

( 19.10.19 )

II liga jun. Młodszy

Kara dyskwalifikacji – 1 meczArt. 61 § 1 Regulaminu

Dyscyplinarnego PZPN.

.

 

Kara orzeczona za cz k – akcja ratunkowa

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

16.AP 2012

 Marek G.

( trener )

Wznowienie postępowaniaPolany/B – AP 2012

( 27.04.19)

Dunajec – AP 2012

( 18.05.19 )

II liga trampkarzy

 Pismo nr 3595/19 z dn. 25.09.19 r. Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego  PZPN z dn. 25.09.2019 r.W związku z pismem  nr 3595/19 z dn. 25.09.19 r. Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego  PZPN z dn. 25.09.2019 r.

Komisja Dyscypliny MZPN Podokręg Nowy Sącz postanawia wznowić postępowanie dot. zawodów z dn. 27.04.19 p. Polany/B – AP 2012, oraz z dnia 18.05.19 p. Dunajec – AP 2012. W związku z powyższym wzywa się trenera Marka G. na posiedzenie Komisji Dyscypliny na dzień 7.11.19 godz. 16.00 celem złożenia wyjaśnień.

17.LKS GródNiestawienie się na zawodyMineralni – Gród

( 19.10.19 )

I liga młodzik

Walkower 3:0 na niekorzyść LKS Gród

 

§ 15 ust. 5b Regulaminu

Dyscyplinarnego PZPN.

.

 

Kara orzeczona za  niezgłoszenie się drużyny piłkarskiej na zawody.

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

18.KS OgniwoNiestawienie się na zawodyHelena – Ogniwo

( 19.10.19 )

II liga młodzik

Walkower 3:0 na niekorzyść KS Ogniwo§ 15 ust. 5b Regulaminu

Dyscyplinarnego PZPN.

 

Kara orzeczona za  niezgłoszenie się drużyny piłkarskiej na zawody.

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

19.LKS BarciczankaNiestawienie się na zawodyPoprad Rytro – BarciczankaWalkower 3:0 na niekorzyść LKS Barciczanka§ 15 ust. 5b Regulaminu

Dyscyplinarnego PZPN.

 

Kara orzeczona za  niezgłoszenie się drużyny piłkarskiej na zawody.

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

Pozostałe

LP.OBWINIONYPRZEWINIENIE DYSCYPLINARNEMECZ, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWAORZECZENIEPODSTAWA PRAWNAUZASADNIENIE