Komunikat nr 12/WD

KOMUNIKAT

nr WD.NSOZPN/12/18-19

z posiedzenia Wydziału Dyscypliny OZPN w Nowym Sączu w dniu 08 listopada 2018 roku

 

 

Wydział Dyscypliny Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, w składzie:

  • Władysław Janik – Przewodniczący WD
  • Kazimierz Pabian – V-ce Przewodniczący
  • Rafał Wolak – Sekretarz WD
  • Jan Michalik – Członek

 

postanowił, co następuje:

Klasa okręgowa

LP.OBWINIONYPRZEWINIENIE DYSCYPLINARNEMECZ, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWAORZECZENIEPODSTAWA PRAWNAUZASADNIENIE
1.Sokół Stary SączBrak należytego porządku (niecenzuralne śpiewy kibiców w stosunku do drużyny gości)Sokół St. – Kolejarz

(04.11.2018)

Wezwanie do złożenia wyjaśnień pod rygorem pominięcia stanowiskaArt. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 64  Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.Wyjaśnienia na okoliczność niecenzuralnych śpiewów kibiców w stosunku do drużyny gości.

 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 14 listopada 2018 roku.

 

Klasa „A”

LP.OBWINIONYPRZEWINIENIE DYSCYPLINARNEMECZ, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWAORZECZENIEPODSTAWA PRAWNAUZASADNIENIE
2.Rafał Burchel

KS Budowlani Jazowsko

/zawodnik/

Znieważenie sędziego głównego zawodów przez użycie słów uznanych powszechnie za obraźliwe/wulgarnych

 

Grybovia – Budowlani (28.10.2018)Kara pieniężna w kwocie 300 złArt. 69 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

 

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 10.38 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

 

Konsekwencja znieważenia sędziego głównego zawodów przez użycie słów uznanych powszechnie za obraźliwe/wulgarnych.

 

Ustalono na podstawie wniosku Wydziału Gier i przedłożonego sprawozdania sędziowskiego.

 

Obwiniony nie skorzystał z możliwości wypowiedzenia się w sprawie.

 

3.Dariusz Łukasik

KS  Budowlani Jazowsko

/zawodnik/

Czerwona kartka

(wykluczenie)

Grybovia – Budowlani (28.10.2018)Kara dyskwalifikacji 4 meczów oraz dodatkowa kara pieniężna w kwocie 400 złArt. 61 § 2 i art. 69 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz art. 14 § 1 w związku z art. 5 § 5  Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

 

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 10.38 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

 

 

Konsekwencja naruszenia nietykalności cielesnej sędziego oraz użycie słów uznanych powszechnie za obraźliwe/wulgarnych skierowanych do sędziego głównego zawodów.

 

Ustalono na podstawie wniosku Wydziału Gier i przedłożonego sprawozdania sędziowskiego.

 

W wymiarze kary uwzględniono przesłane przez obwinionego wyjaśnienie w przedmiotowej sprawie.

 

Przypominamy, że wymierzona kara dyskwalifikacji polega również na zakazie przebywania w strefie przylegającej bezpośrednio do boiska w trakcie zawodów.

4.Mariusz Tutko

KS Gorlice

/sędzia/

Czerwona kartka

(wykluczenie)

Łosoś Łososina – Grybovia Grybów

(04.11.2018)

Wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień na okoliczność wykluczenia zawodnika z nr 15 w 90 min meczuArt. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 61 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.Wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień na okoliczność wykluczenia zawodnika z nr 15 w 90 min meczu

 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 14 listopada  2018 roku.

5.Krzysztof Mikulec

KS Victoria

/zawodnik/

Czerwona kartka

(wykluczenie)

Mszalnica – Victoria

(04.11.2018)

 

Kara 2 meczów dyskwalifikacjiArt. 61 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.Poważny, rażący faul.

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

6.KS ŁosośCo najmniej 5 zawodników drużyny w meczu otrzymało ostrzeżenie (żółta kartka) lub wykluczenie (czerwona kartka)Łosoś Łososina – Grybovia Grybów

(04.11.2018)

Kara pieniężna w kwocie 100 złArt. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

 

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 7.1 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

5 zawodników drużyny zostało napomnianych lub wykluczonych w tym meczu.

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

7.Maksymilian Piwowar

KS Mszalnica

/zawodnik/

Czerwona kartka

(wykluczenie)

Mszalnica – Victoria

(04.11.2018)

 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień pod rygorem pominięcia stanowiskaArt. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 61 § 2 pkt. Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.Wyjaśnienie na okoliczność wysoce niesportowego zachowania w stosunku do przeciwnika.

 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 14 listopada 2018 roku.

8.KS VictoriaCo najmniej 5 zawodników drużyny w meczu otrzymało ostrzeżenie (żółta kartka) lub wykluczenie (czerwona kartka)Mszalnica – Victoria

(04.11.2018)

 

Kara pieniężna w kwocie 100 złArt. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

 

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 7.1 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

5 zawodników drużyny zostało napomnianych lub wykluczonych w tym meczu.

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

 

Klasa „B”

LP.OBWINIONYPRZEWINIENIE DYSCYPLINARNEMECZ, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWAORZECZENIEPODSTAWA PRAWNAUZASADNIENIE
9.Orzeł PtaszkowaProwadzenie zespołu przez trenera nie posiadającego  ważnej licencji Adrian MichalikOrzeł P. – Jedność

(04.11.2018)

Wezwanie do złożenia wyjaśnień oraz przesłanie skanu licencji ważnej na dzień rozgrywania spotkania pod rygorem pominięcia stanowiska.Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN w związku z § 11 ust. 3 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2017/2018.Prowadzenie zespołu przez trenera bez ważnej licencji jest zagrożone karą dyscyplinarną na podstawie § 11 ust. 3 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2017/2018.

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: wdnsozpn@interia.pl  do dnia 14 listopada 2018 roku.

10.KPT NawojowaCo najmniej 5 zawodników drużyny w meczu otrzymało ostrzeżenie (żółta kartka) lub wykluczenie (czerwona kartka)Zamczysko – KPT

(04.11.2018)

 

Kara pieniężna w kwocie 100 złArt. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

 

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 7.1 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

5 zawodników drużyny zostało napomnianych lub wykluczonych w tym meczu.

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

11.Krzysztof Budnik

KS Zamczysko

/zawodnik/

Czerwona kartka

(wykluczenie)

Zamczysko – KPT

(04.11.2018)

Kara 1 meczu dyskwalifikacjiArt. 61 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.Kara orzeczona za faul/akcję ratunkową.

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

12.KS ZamczyskoCo najmniej 5 zawodników drużyny w meczu otrzymało ostrzeżenie (żółta kartka) lub wykluczenie (czerwona kartka)Zamczysko – KPT

(04.11.2018)

 

Kara pieniężna w kwocie 100 złArt. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

 

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 7.1 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

5 zawodników drużyny zostało napomnianych lub wykluczonych w tym meczu.

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

 

 

 

Grupy młodzieżowe

LP.OBWINIONYPRZEWINIENIE DYSCYPLINARNEMECZ, KTÓREGO DOTYCZY SPRAWAORZECZENIEPODSTAWA PRAWNAUZASADNIENIE
13.Poprad MuszynaGra nieuprawnionych zawodnikówPoprad M.  – Korzenna

(06.11.2018)

I Liga Junior

 

Walkower 3:0 na niekorzyść Poprad M. i dodatkowa kara pieniężna w wysokości 150  zł§ 15 ust. 5g Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i  Młodzików MZPN  na sezon 2018/19  w związku z art. 5 § 5  Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

 

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 10.14 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

 

Kara orzeczona za grę nieuprawnionych zawodników.

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

14.Artur Morański

Poprad Muszyna

/kierownik/

Gra nieuprawnionego zawodnikaPoprad M.  – Korzenna

(06.11.2018)

I Liga Junior

 

Kara pieniężna w wysokości 200  złKara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 10.14 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

 

Kara orzeczona za grę nieuprawnionego zawodnika..

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

15.KS BarciczankaNiestawienie się na zawodySandecja II. – Barciczanka

(23.10.2018)

II liga Młodzik

Walkower 3:0 na niekorzyść KS Barciczanka i dodatkowa kara pieniężna w wysokości 100 zł.§ 15 ust. 5b Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 2018/2019

oraz art. 14 § 1 w związku z art. 5 § 5  Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

 

Kara pieniężna na podstawie Uchwały nr 28 Prezydium OZPN Nowy Sącz z dnia 13 września 2018 r.

Kara orzeczona za niestawienie się drużyny piłkarskiej na zawody bez uzasadnionych powodów.

 

Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.

16.Ryszard Kuzera

ULKS Korzenna

/masażysta/

Usunięcie z ławki rezerwowych za wysoce niesportowe zachowanie w czasie meczuGród  – Korzenna (02.11.2018)

I Liga Junior

Wezwanie do złożenia wyjaśnień pod rygorem pominięcia stanowiskaArt. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 62 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.Wyjaśnienia na okoliczność wysoce niesportowego zachowania w 78 min. meczu.

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 14 listopada  2018 roku.

17.Kamil Dzierżęga

KS Szaflary

/zawodnik/

Czerwona kartka

(wykluczenie)

Szaflary – Turbacz

(26.10.2018)

Baraż Junior Młodszy

Kara dyskwalifikacji 4 meczówArt. 61 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

 

 

Konsekwencja naruszenia nietykalności cielesnej zawodnika drużyny przeciwnej.

 

Ustalono na podstawie wniosku Wydziału Gier i przedłożonego sprawozdania sędziowskiego.

 

Obwiniony nie skorzystał z możliwości wypowiedzenia się w sprawie.

18.Wiktor Antosz

KS Turbacz

/zawodnik/

Czerwona kartka

(wykluczenie)

Szaflary – Turbacz

(26.10.2018)

Baraż Junior Młodszy

Kara dyskwalifikacji 5 meczówArt. 61 § 2 i art. 76 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

 

 

Konsekwencja wysoce niesportowego zachowania poprzez prowokacyjne wypowiedzi w kierunku kibiców.

 

Ustalono na podstawie wniosku Wydziału Gier i przedłożonego sprawozdania sędziowskiego.

 

Obwiniony nie skorzystał z możliwości wypowiedzenia się w sprawie.

19.Sebastian Matuszny

KS Zamczysko

/zawodnik/

Naruszenie nietykalności cielesnej przrciwnikakZamczysko – Moszczanka

(03.11.2018)

II Liga Junior Mł.

Kara 2 meczów dyskwalifikacjiArt. 61 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.Wyjaśnienia na okoliczność naruszenia nietykalności cielesnej przeciwnika

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 14 listopada  2018 roku.

 

 

Sekretarz Wydziału Dyscypliny OZPN Nowy Sącz:                                                                                                                                          Przewodniczący Wydziału Dyscypliny OZPN Nowy Sącz:

 

                         

 

                           Rafał Wolak                                                                                                                                                                                                              Władysław Janik