Komunikat nr 1/KG/2020

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

PODOKRĘG W NOWYM SĄCZU

L.dz. 003/07/2019                                                                                                                          Nowy Sącz, dnia 17.07.2019r.

 

Komisja Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz

KOMUNIKAT NR 01/2020  z dnia 13 stycznia 2020 r.

                Szanowni Panowie

Prezesi

Klubów sportowych

MZPN Podokręg w Nowym Sączu

W związku ze zbliżającym się okienkiem transferowych (od 1 lutego 2020r.), obowiązującą regulacją RODO oraz  pojawiającymi się ostatnimi czasy zgłoszeniami rodziców zawodników potwierdzanych do klubów, iż nie podpisywali żadnych formularzy, deklaracji  gry amatora, czy zgody zgłoszenia swojego dziecka do danego klubu , prosimy o bardzo  uważne wypełnianie  formularzy nowozgłoszonych zawodników podłączanych przez kluby w Systemie  Extranet – formularz musi być dokładnie wypełniony – dane zawodnika w górnej i dolnej części , w przypadku zawodnika niepełnoletniego dane rodzica w górnej części formularza – wg rubryk, zwrócić należy uwagę na podanie przez rodzica nr. dowodu osobistego ,  podpis zawodnika oraz w przypadku zawodnika niepełnoletniego podpisy obojga rodziców w górnej części i dolnej formularza , pieczątka klubu z podpisem w górnej i dolnej części formularza, zdjęcie zawodnika.

Dodatkowo informuję, że wymagane jest, bez  względu  na  wiek zawodnika,  przy transferach definitywnych/czasowych, potwierdzeniu zawodnika wolnego oprócz umów, zwolnień podpisywanych przez klub(y), bądź oświadczeń o  karencji  podpisanych przez zawodnika, w przypadku niepełnoletniego przez oboje rodziców –  dołączenie  deklaracji  gry  amatora  podpisanej  przez  zawodnika, a jeżeli dotyczy niepełnoletniego  zawodnika- przez oboje rodziców ( w przypadku jednego rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem,  bądź opiekuna prawnego – informacja klubu z pieczątką i podpisem potwierdzającym taki stan rzeczy).

Prosząc o potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej i pilnej, pozostaję z wyrazami szacunku

 Otrzymują:

–  Prezesi Klubów Sportowych

– a/a

                                                              

Przewodniczący Komisji Gier

MZPN Podokręgu Nowy Sącz

 

      / – /  Antoni Ogórek