Komunikat nr 29/KG – baraż

 

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

PODOKRĘG NOWY SĄCZ

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 34,   33-300 NOWY SĄCZ

Nr konta: 12 1240 4748 1111 0000 4869 9125       NIP 734 35 78 920

 

Komisja Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz

KOMUNIKAT NR 29/KG/20  z dnia 20 czerwca  2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 czerwca 2020 r. dopuszczalne jest rozgrywanie meczów piłkarskich od IV ligi do C klasy, meczów o Puchar Polski, meczów towarzyskich i sparingowych. Od 19 czerwca możliwy jest udział publiczności, pod warunkiem, że udostępnionych zostało nie więcej niż 25 procent liczby miejsc.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2020 r., poz. 1031) stanowi, że prowadzenie działalności przez podmioty zajmujące się działalnością związaną ze sportem, rozrywką i rekreacją jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia udziału w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym nie więcej niż 150 uczestników.

W przypadku obiektów sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) możliwy jest udział publiczności, jeżeli udostępnione zostało co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, nie dotyczy:
1) widza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
2) widza, który uczestniczy w wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Na terenie obiektów sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez), widz jest obowiązany:
1) realizować obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów;
2) zachować 2 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.

Sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniach jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną. Możliwe jest udostępnienie meczów dla kibiców z darmowym wejściem, o ile będzie to 25% pojemności.

Obowiązki te powinien zrealizować organizator wydarzenia – gospodarz meczu.

W powyższym zakresie rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2020 r.

***

Poniżej wymogi rozporządzenia, ich respektowanie leży w gestii organizatora zawodów.

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych:
a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.
2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

W związku z powyższym KG MZPN Podokręg Nowy Sącz przedstawia:

 

Zasady awansu do II ligi Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych na sezon 2020/2021::

 1. W meczach barażowych udział wezmą zespoły: Sokolica Krościenko oraz Sokół Stary Sącz ( z rywalizacji zrezygnował zespół Słomka Siekierczyna ).
  Awans uzyska zespół, który zgromadzi większą liczbę punktów.
  W sytuacji rozgrywania dwóch meczów barażowych w przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie decyduje:
  przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
  b. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;
  c. przy dalszej równości, zarządzona będzie seria rzutów karnych ( po 5 wg obowiązujących przepisów gry

Kwestie dyscyplinarne:
– Liczba żółtych kartek otrzymanych przez zawodników w rozgrywkach na szczeblu podokręgów,  nie jest uwzględniana w bilansie początkowym żółtych kartek w meczach barażowych – zawodnicy przystępują do meczów barażowych z zerowym bilansem żółtych kartek.
– Aktywne kary dyskwalifikacji zawodników (np. za 4. żółtą kartkę lub czerwoną kartkę) podlegają wykonaniu w meczach barażowych.
– Kary dyscyplinarne za czerwone kartki otrzymane przez zawodników w meczu barażowym są wykonywane w kolejnym meczu barażowym lub w kolejnym sezonie rozgrywkowym.

Obsługa sędziowska:

Obsługę sędziowską prowadzą w porozumieniu : KS MZPN Podokręg Nowy Sącz oraz KS MZPN Podokręg Nowy Targ.

Wszelkie spory wynikłe podczas zawodów a nie uwzględnione powyżej rozstrzyga KG MZPN Podokręg Nowy Sącz.

 

TERMINY ZAWODÓW BARAŻOWYCH:

 

DATAGOSPODARZEGOŚCIEGODZ.WYNIK
 

26.06.20

 

SOKÓŁ STARY SĄCZ

 

SOKOLICA KROŚCIENKO

 

16.30

 
 

29.06.20

 

 

SOKOLICA KROŚCIENKO

 

SOKÓŁ STARY SĄCZ

 

16.30

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                  KG Podokręgu MZPN w  Nowy Sącz

                                                                                                             /-/Antoni Ogórek