Komunikat nr 35/WG

 KOMUNIKAT NR  35 /WG z dnia 1 maja   2017 r. 

                Pomimo  kilkakrotnego  zwracania uwag na temat nie przestrzegania   przepisów zawartych w obowiązujących regulaminach rozgrywek w ostatnim czasie ponowiły się przypadki ich poważnych  naruszeń:

  1. Zdarzają się przypadki wprowadzania do gry zawodników nieuprawnionych dot. : trampkarzy i młodzików.
  2. Nie są dotrzymywane terminy wprowadzania wyników oraz danych meczowych do ekstranetu, jak też przesyłania oryginalnych sprawozdań meczowych do WG.

Przypominam, iż każdorazowe wprowadzenie do gry zawodnika nieuprawnionego w systemie ekstranet skutkuje walkowerem oraz nałożeniem kary finansowej na winny klub.

Przypominam, iż sędziowie zobowiązani są do wprowadzenia wyniku zawodów w ciągu 15 min. od zakończenia spotkania, w ciągu 24 godz. ( chyba, że wystąpiły przypadki  wymienione w przepisach do wprowadzenia danych do 12 godz. np. ekscesy itp.), ponadto oryginał sprawozdania musi się znaleźć w biurze OZPN w ciągu 3 dni ( zdarzają się przypadki różnic  pomiędzy danymi wprowadzonymi do extranetu a danymi na oryginalnych  sprawozdaniach.

W związku z powyższym od  dnia 4 maja br. WG tut. OZPN Nowy Sącz, każdy przypadek naruszenia powyższych przepisów będzie kierował do WD w celu przeprowadzenia postępowań dyscyplinarnych.