Komunikat nr 39/WG

 KOMUNIKAT NR 39 /WG z dnia  08 października     2018 r. 

            W związku z dochodzącymi do nas licznymi głosami, iż sędziowie są niezadowoleni, iż nie   zostali poinformowani, iż będą w stosunku do nich przeprowadzane postępowania dyscyplinarne w wyniku czego są karani za:

– nieterminowe wprowadzenie wyniku z prowadzonych zawodów do  ekstranetu,

– nieterminowego sporządzenia sprawozdania z zawodów w ekstranecie,

– nieterminowego dostarczenia oryginalnego sprawozdania  w wersji papierowej

– niewłaściwie sporządzenie sprawozdania z zawodów

przypominam, iż powyższe sprawy regulują:

Postanowienia PZPN do Przepisów Gry w Piłkę Nożną

Art. 05 – Sędzia, Pkt 40

– Zobowiązuje się sędziów do znajomości i przestrzegania regulaminów wszystkich rozgrywek na które są delegowani

Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2018/2019 zatwierdzony dnia 12 lipca 2018 r. Uchwałą nr 28/Z/2018 Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie.

Art. 6 Sędziowie

Pkt 12

Sędziowie zobowiązani są sporządzić kompletny formularz sprawozdania sędziego z zawodów w systemie Extranet w terminie 24 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu spotkania. Sędziowie, zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr III/50 z 19.03.2014 r., mają obowiązek wprowadzenia do systemu Extranet wyniku meczu w ciągu 15 minut po jego zakończeniu.

pkt 13

Oryginalne egzemplarze sprawozdania muszą być dostarczone w terminie 3 dni do organu prowadzącego rozgrywki (listem lub osobiście). W przypadku czerwonych kartek bądź innych istotnych wydarzeń zaistniałych w trakcie zawodów lub na wniosek Wydziału (Komisji) Gier lub Wydziału (Komisji) Dyscypliny Sprawozdania muszą być dostarczone do organu prowadzącego rozgrywki w ciągu 48 godzin: osobiście, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

Powyższe powinno być pomocne dla wyjaśnienia spornych tematów i nieporozumień.