Komunikat nr 46/WG

 KOMUNIKAT NR  46 /WG z dnia  29 czerwca   2019 r. 

Podczas wczorajszego  posiedzenia Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przyjęta została uchwała w sprawie kształtu IV ligi małopolskiej w sezonie 2019/2020.

Grupa zachodnia będzie liczyć 18 drużyn (po dołączeniu rezerw Cracovii i Wisły), a wschodnia 17 drużyn (po dołączeniu rezerw Bruk-Betu Nieciecza). Po roku obie grupy wrócą do składów 16-zespołowych. Wiadomo, że organem prowadzącym grupę zachodnią będzie Wydział Gier MZPN. Czy grupę wschodnią poprowadzi PPN Nowy Sącz zadecyduje Zarząd MZPN na kolejnym posiedzeniu 16 lipca br.

Przyjęto stosownymi uchwałami regulaminy IV ligi seniorów i klas niższych na sezon 2019/2020, a także nowej edycji Pucharu Polski. Nowością jest zapis, że zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach IV ligi i pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym (wzór zostanie załączony do Regulaminu). Rzecz jasna, klub będzie zobowiązany poinformować piłkarza, że otrzymał do wyboru – przebadanie stanu zdrowia i wydanie orzeczenia o stanie zdrowia przez upoważnionego lekarza lub udokumentowania stanu zdrowia poprzez oświadczenie.

Nadal będzie obowiązywał przepis, że w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym – w rozgrywkach IV ligi i niższych klas oraz Pucharu Polski na szczeblu ZPN – może występować równocześnie na boisku 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu, prezydium Zarządu MZPN będzie mogło wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym, więcej niż 1 zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu.

Nie wiadomo jeszcze czy w sezonie 2019/2020 w meczach mistrzowskich seniorów nadal nie muszą brać udziału zawodnicy młodzieżowi. Po burzliwej dyskusji postanowiono, że decyzja zapadnie na posiedzeniu 16 lipca.

Okręgowe Związki Piłki Nożnej w Nowym Sączu i Tarnowie zostaną w najbliższym czasie przekształcone – zgodnie z uchwałą Zarządu PZPN – w podokręgi.

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                  WG OZPN Nowy Sącz

                                                                                                     /-/Antoni Ogórek