Informacja Komisji d/s Licencji Klubowych MZPN Podokręgu Nowy Sącz

Zarząd MZPN Podokregu Nowy Sącz na swym posiedzeniu w dniu 6.10.2020 powołał

Komisję ds. Licencji Klubowych MZPN Podokręgu Nowy Sącz

członkiem Komisji d/s Licencji Klubowych MZPN Kraków został Bogusław Klimek

W skład komisji d/s Licencji Klubowych MZPN Podokręgu Nowy Sącz weszli:

  1. Bogusław Klimek   – przewodniczący (członek Komisji d/s Licencji Klubowych MZPN Kraków
  2. Paweł Janus             – członek Komisji d/s  Licencji Klubowych MZPN Podokręgu Nowy Sącz
  3. Hubert Kożuch       – członek Komisji d/s  Licencji Klubowych MZPN Podokręgu Nowy Sącz