KURS NA SPIKERA ZAWODÓW PIŁKARSKICH III LIGI i KLAS NIŻSZYCH – KRAKÓW 04.08.2018

 

PROGRAM

KURSU DLA SPIKERÓW ZAWODÓW PIŁKARSKICH III LIGI I KLAS NIŻSZYCH

w oparciu o Pakiet Spikera PZPN

Organizator: Małopolski Związek Piłki Nożnej

Kraków, 4 sierpnia 2018r. (sobota)

szkolenie całodniowe

Stadion RKS Garbarnia Kraków, ul. Rydlówka 23

GodzinaTematyka modułuProwadzący
9:30-9:45Otwarcie szkoleniaRyszard Niemiec

Józef Cichoń

9:45-11:30Wprowadzenie:

 1. Ogólna charakterystyka imprez sportowych
 2. Funkcje i cechy dobrego spikera
 3. Zasady pracy spikera
 4. Miejsce i rola spikera w strukturze organizacyjnej imprezy sportowej
 5. Przepisy regulujące pracę spikera
Józef Cichoń

Piotr Szefer

11:45-13:45Zagadnienia językoznawcze i praca głosem

 1. Narzędzie pracy  –  głos
 2. Prawidłowa emisja głosu
 3. Rozgrzewka aparatu mowy
 4. Ćwiczenia przepony
 5. Ćwiczenia dykcji
 6. Higiena pracy głosem
 7. Funkcja języka
 8. Błędy językowe
 9. Specyfika pracy z mikrofonem
Jerzy Nagawiecki
13:45-14:30Przerwa obiadowa
14:30-15:50Obsługa imprezy

 1. Narzędzia pracy
 2. Przygotowanie do meczu
 3. Spotkanie organizacyjne w dniu meczu
 4. Oprawa meczu
 5. Dobre praktyki
Piotr Szefer
16:00-17:15Komunikaty

 1. Rodzaje komunikatów
 2. Komunikaty informacyjno-organizacyjne
 3. Komunikaty bezpieczeństwa
 4. Zasady tworzenia i przekazywania komunikatów
 5. Tworzenie komunikatów – warsztaty
Piotr Szefer
17:15-17:50Podsumowanie

 1. Test sprawdzający wiedzę uczestników kursu
Józef Cichoń

Piotr Szefer

18:00Ogłoszenie wyników testu i wydanie certyfikatów

Zakończenie szkolenia

Ryszard Niemiec

Józef Cichoń

Małopolski Związek Piłki Nożnej