LKS „AMATOR” PASZYN – Determinacja popłaca – powstał nowy/piękny obiekt piłkarski na „miarę XXI wieku”!

Poświęcenia obiektu piłkarskiego udzielił ks. Paweł Kita, a uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m/innymi: prezes MZPN Podokręgu Nowy Sącz Robert Koral, wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski,  przewodniczący rady gminy Chełmiec Wiesław Szołdrowski oraz prezes klubu Bogdan Oleksy

W ub. tygodniu  odbyło się uroczyste otwarcie nowego pięknego obiektu piłkarskiego  w Paszynie. Na zaproszenie prezesa klubu Amatora Paszyn Bogdana Oleksego udział w tym wydarzeniu wzięli m/innymi; przedstawiciele gminy Chełmiec, wójt Bernard Stawiarski, przewodniczący rady gminy Wiesław Szołdrowski, ks. Paweł Kita wikariusz parafii  w Paszynie, przewodniczący komisji oświaty Andrzej Tyrkiel, radny  Wojciech Skrzypiec, przedstawiciele MZPN Podokręgu Nowy Sącz w osobach; prezes Robert Koral, wiceprezes Antoni Ogórek oraz  sekretarz Bogusław Klimek oraz liczne grono sympatyków klubu na czele z  zarządem klubu. Jak się dowiedzieliśmy całą swoją wiedzę i energię aby tak piękny obiekt stanął w Paszynie poświęcili członkowie zarządu klubu na czele z jej prezesem. Gmina Chełmiec dla której również stadion w Paszynie był jakby „priorytetem” pozyskała wiele środków finansowych  na ten cel z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej pt. „Mały Klub”. Prace remontowe trwały 14 miesięcy, a cały kompleks kosztował 2 miliony 250 tys. zł., z czego dofinansowanie to 943 tys. zł. W ramach inwestycji wykonano całkowicie nową nawierzchnię boiska z drenażem i systemem nawadniania boiska. Po wykonaniu prac remontowych płyta boiska będzie pełnowymiarowa o wym. 103 x 68m. Przy boisku powstał nowy budynek klubowy  z szatniami, prysznicami oraz sala świetlicowa. Całe boisko jest ogrodzone i oświetlone, a obok powstał parking i droga dojazdowa. Wzdłuż boiska są również nowe trybuny z krzesełkami  z 400 miejscami siedzącymi dla kibiców.

Robert Koral-prezes MZPN Podokręgu Nowy Sącz-cyt. gratuluję tak  pięknego, kameralnego  obiektu piłkarskiego, gratuluję Wam wszystkim.  Ta  wielka determinacja obecnego Zarządu klubu ( z którą to nawet my działacze podokręgu się utożsamia liśmy) przyniosła tak wielki skuteczny efekt…., aby powstał właśnie tu… ten obiekt. Ale nie możemy w tym miejscu zapomnieć  również o wielkiej  determinacji  wójta gminy Chełmiec p. Bernarda Stawiarskiego, który jak już zdążyliśmy zauważyć ma w sobie „coś” takiego, iż jak sobie coś zaplanuje dla realizacji swoich planów jako gospodarz gminy, to je po prostu realizuje, i  tu, z tego miejsca jeszcze raz Wam wszystkim  gratuluję i dziękuję  za powstanie kolejnego w naszym podokręgu nowego  obiektu piłkarskiego na miarę XXI wieku.

(foto: biuro prasowe Urzędu Gminy Chełmiec, B.K)