MINISTER SPORTU I TURYSTYKI OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ W 2022 R. PROGRAMU SPORT WSZYSTKICH DZIECI

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2022 r. Programu Sport Wszystkich Dzieci finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota do rozdysponowania w naborze – 66,9 mln zł.

Ogłoszony nabór dotyczy 3 zadań:
1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 21 mln zł – (nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora projektu i jest prowadzony w formie papierowej).
2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 15,9 mln zł (nabór prowadzony elektronicznie).
3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – 30 mln zł (nabór prowadzony w formie papierowej).

Szczegóły:
Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2022 r. Programu Sport Wszystkich Dzieci. – Ministerstwo Sportu i Turystyki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)