„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”- Pogrzeb śp. Zbigniewa Stępniowskiego odbędzie się w poniedziałek 6.12.2021-godz. 12:00

śp. Zbigniew Stępniowski (pierwszy z lewej) podczas ostatniego turnieju Rady Seniorów

Pogrążeniu w smutku i wielkiej traumie uprzejmie informujemy,

iż „Ostatnią Ziemską Drogę” śp. Zbigniew Stępniowski

odbędzie w poniedziałek 6 grudnia 2021  o godz. 12:00

z kaplicy cmentarnej  przy ul. Śniadeckich 19  w Nowym Sączu

na miejsce „wiecznego spoczynku”. 

R.I.P.

Prezes MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu Paweł Cieślicki

Zbigniew Stępniowski 7