Ostateczny Termin Zebrania „Spotkania Służbowego” MZPN Podokregu Nowy Sącz

Uchwała Nr 31/2021 z dnia 20 kwietnia 2021r. Zarządu MZPN Podokręgu Nowy Sącz dot. ostatecznego terminu Zebrania „Spotkania Służbowego” MZPN Podokręgu Nowy Sącz

Uchwała poniżej

IMG_20210421_0001