OŚWIADCZENIE KOMISJI DYSCYPLINY MZPN PODOKRĘGU NOWY SĄCZ

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Komisja Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz informuje, iż od dnia 15 października 2020 roku przechodzi na tryb pracy zdalnej.
W celu zminimalizowania zagrożenia, prosimy o ograniczenie bezpośrednich kontaktów do niezbędnego minimum, a konieczność osobistego spotkania uzgadniać wcześniej telefonicznie. Zachęcamy jednocześnie do załatwiania spraw drogą telefoniczną lub mailową, na dotychczasowych zasadach. Posiedzenia Komisji Dyscypliny będą odbywać się cyklicznie w formie telekonferencji, a protokoły z posiedzeń będą zamieszczane na stronie Podokręgu.
Powyższe obowiązuje aż do odwołania.

Przewodniczący Komisji Dyscypliny
MZPN Podokręgu Nowy Sącz
/-/  Władysław Janik