Oświadczenie Zarządu MZPN Podokręgu Nowy Sącz w sprawie wpisu na prywatnym Facebooku radnego Nowego Sącza, portalach internetowych oraz w prasie

Oświadczenie Zarządu MZPN Podokręgu Nowy Sącz

W związku z ukazaniem się nieprawdziwych informacji na temat działalności b. Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu na portalach internetowych oraz w prasie Zarząd MZPN Podokręgu Nowy Sącz po wnikliwym przeanalizowaniu

wydał oświadczenie

W związku z przekroczeniem uprawnień przez radnego miasta Nowego Sącza co do sposobu wyegzekwowania od b. pracowników i działaczy OZPN Nowy Sącz uwag dot. rozliczenia dotacji za okres 5 lat oraz nie przestrzegania prawa o RODO a także naruszenia dobrego imienia b. OZPN Nowy Sącz oraz osób podanych przez radnego miasta Nowego Sącza skierował pozew do Sądu o ochronę dóbr osobistych  b. pracownika OZPN Nowy Sącz oraz osoby  prywatnej.

Jedocześnie informujemy, iż w związku z tym, że zostało naruszone dobre imię, gdyż zarzucono nam m/innymi takie postępowanie, które może narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu, czy poniżyć w opinii publicznej Zarząd MZPN Podokręgu skorzystał  z dwóch ścieżek postępowania tj.

  1. Pozew o ochronę dóbr osobistych

  2. Prywatny akt oskarżenia o zniesławienie

Po zakończeniu sprawy o zniesławienie i jej wyników poinformujemy wszystkich zainteresowanych 

wiceprezes MZPN Podokręgu Nowy Sącz Antoni Ogórek

prezes  MZPN Podokręgu Nowy Sącz Robert Koral

Nowy Sącz, dn.22.V.2020r.