Protokoły posiedzeń

 1. Protokół z Zarządu z dnia 28.06.2016
 2. Protokół z Zarządu z dnia 25.07.2016
 3. Protokół z Zarządu z dnia 10.08.2016
 4. Protokół z Zarządu z dnia 30.09.2016
 5. Protokół z Zarządu z dnia 26.10.2016
 6. Protokół z Zarządu z dnia 25.01.17
 7. Protokół z Prezydium Zarządu z dnia 25.07.2016
 8. Protokół z Prezydium Zarządu z dnia 5.08.2016
 9. Protokół z Konwentu Prezesów z dnia 26.10.16
 10. Protokół z Konwentu Prezesów z dnia 23.07.16
 11. Protokół z Konwentu Prezesów z dnia 25.01.2017
 12. Protokół z Konwentu Prezesów z dnia 19.07.2017
 13. Protokół z Komisji Rewizyjnej z dnia 15.07.16