Po wydarzeniach z 13 stycznia 2019 roku – przesłanie dominikanina ojca Ludwika Wiśniewskiego.

śp. Paweł Adamowicz -1965 – 2019 – prezydent wszystkich Gdańszczan,  żałoba wśród najbliższych, żałoba w Gdańsku, żałoba w Polsce, żałoba w każdym dobrym sercu!

o. L.Wiśniewski „Trzeba skończyć z nienawiścią!, trzeba skończyć z nienawistnym językiem!, trzeba skończyć z pogardą!, trzeba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem innych! Nie będziemy dłużej spoglądać na panoszącą się truciznę nienawiści w mediach, w szkołach, na ulicach, w parlamencie czy w Kościele. Człowiek budujący swoją karierę na kłamstwie nie może pełnić wysokich funkcji w naszym kraj! Będziemy odtąd tego przestrzegać! Należy porzucić stary świat, świat egoizmu, należy tworzyć świat nowy, świat solidarności, w którym jeden człowiek bierze na siebie brzemię drugiego człowieka, tak budować  świat, w którym zło zwycięża się dobrem! Gdańsk słusznie nazywa się miastem wolności i solidarności”!

Maryjo, która królujesz w tym Mariackim Kościele, Maryjo, kiedy z krzyża zdjęto Jezusa wzięłaś go w swoje ramiona i przytuliłaś do serca. Prosimy Cię dzisiaj, weź w swoje ramiona śp. Pawła, przytul go do serca i zaprowadź do domu Ojca. Prosimy Cię, przytul do swojego serca tych najbliższych Pawłowi i tych wszystkich, których ugodziła ta niezrozumiała śmierć

                               SERCE utworzone z 38 tyś. zniczy