POSTANOWIENIE ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ MZPN W KRAKOWIE W SPRAWIE ODOWOŁANIA KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ MZPN PODOKRĘGU NOWY SĄCZ OD DECYZJI KOMISJI DYSCYPLINY MZPN PODOKRĘGU NOWY SĄCZ

Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN w Krakowie po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2021r. odwołania  przez Komisję Sędziowską MZPN Podokręgu Nowy Sącz od decyzji Komisji  Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz z dnia 26.11.2020 o nałożeniu kary grzywny 200zł wobec Ireneusza G. (osoby funkcyjnej KKS „Kolejarz” Stróże za ……….(treść; w komunikacie ZKO MZPN Kraków – L.dz. 14/2021 z dnia 26.01.2021)oraz od decyzji z dnia 05.01.2021 (Komunikat KD.NS/20/2021) o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego wobec Ireneusza G. za (treść; w komunikacie ZKO MZPN Kraków) 

POSTANAWIA

uchylić zaskarżone decyzje Komisji Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz i w oparciu w skazane przepisy oraz art. 6 §.1 i 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN uznając, że popełnione przewinienie dyscyplinarne wyczerpuje znamiona określone w kilku przepisach i wymierza obwinionemu karę w wysokości 2.000zł (dwa tysiące złotych)

UZSADNIENIE

(treść; Komunikat ZKO MZPN Kraków – L.dz. 14/2021 z dnia 26.01.2021)

(biuro MZPN Podokręgu Nowy Sącz)