PPN Gorlice; Zbigniew Augustyn złożył rezygnację z funkcji prezesa, p.o. przejął Waldemar Pyznar /dotychczasowy szef gorlickich sędziów/

W dniu 24 listopada 2022r. w Gorlicach odbyło się posiedzenie Zarządu MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w  Gorlicach podczas którego  ze względu na stan zdrowia rezygnację z funkcji prezesa PPN Gorlice złożył wybrany w 2021r Zbigniew Augustyn.

Podczas posiedzenia członkowie Zarządu (w wyniku głosowania)  ustosunkowali się do tej prośby pozytywnie,  W wyniku przeprowadzonej dyskusji wśród członków Zarządu, na nowego p.o.  prezesa  został zarekomendowany i jednogłośnie wybrany Waldemar Pyznar (dyrektor szkoły, b. wyśmienity piłkarz,  b. sędzia III ligowy, dotychczasowy szef gorlickich sędziów), który tę funkcję będzie piastował do zakończenia kadencji. Również na prośbę członków zarządu Zbigniew Augustyn pozostaje jej członkiem.

 Z wyrazami szacunku;

sekretarz MZPN PPN Gorlice; Adam  Niedziela