REGULAMIN ROZGRYWEK I i II LIGIoRLIK – WIOSNA 2017

Okręgowy Związek Piłki Nożnej

W  N o w y m    S ą c z u

 

R E G U L A M I N

rozgrywek o mistrzostwo I i  II    ligi ORLIKÓW ( rocznik 2006 i młodsi ) w sezonie  2016 / 2017  r. – wiosna

 

 1. W rozgrywkach I, II i III Ligii Orlików obowiązuje rocznik 2006 i młodsi – wpisowe do rozgrywek wynosi  50 zł  – w drużynach Orlików może brać również udział zawodnik z rocznika 2010 pod warunkiem, iż  ukończył 7 lat + 1 dzień.
 2. Zawody odbywają się systemem ligowym, każda liga liczy od 8 do 12 drużyn.
 3. Z I ligi spadają dwa zespoły, awans do I Ligii uzyskuje mistrz i wicemistrz ligi.
 4. Z II ligi spadają dwa zespoły, awans do II ligi uzyskują mistrz i wicemistrz III ligi
 5. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie ważne do 6 miesięcy o ile lekarz nie zaleci krótszego badania, oraz aktualny dokument tożsamości ( legitymacja szkolna, paszport ).
 6. Przed każdymi zawodami zgodnie z Uchwałą nr 126 Zarządu OZPN Nowy Sącz z dnia 3 marca 2015 r.,  sędzia zarządza obligatoryjną konfrontację oraz ją przeprowadza w obecności kapitanów obu drużyn ( od trampkarza w dół obecni muszą być pełnoletni opiekunowie ) zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę  Nożną.
 7. Opiekunowie na zawodach muszą posiadać aktualną listę uprawnionych przez tut. Wydział zawodników. Udział w grze zawodnika bez potwierdzenia na liście zgłoszeń będzie traktowane jako udział nieuprawnionego zawodnika – mecz zostanie zweryfikowany walkowerem a dany klub ukarany karą finansową w wysokości 100 zł .
 8. Osoba sprawująca opiekę nad Orlikami musi być pełnoletnia i posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadać aktualną licencje trenerską.
 9. Zawody odbywają się na boiskach o wymiarach: szerokość 26 – 30 m, długość 55-60 m. Dopuszcza się grę na boiskach z nawierzchnią sztuczną . Bramki 2 x 3 m  lub 2 x 5 m. Rzut karny przy bramkach 2 x 3 m z 7 m, przy bramkach 2 x 5m z 9 m. Piłka do gry nr 4. Pole karne  : 15 x  9 m, Czas gry wynosi 4 x 15 min. z 5 min. przerwą. W przypadku rozgrywania dwóch meczy w jednym dniu czas ustala się dla obu zawodów: 2 x 20 min.
 10. Linie – dopuszczalne stożki
 11. Kadra na każdy mecz wynosi maksymalnie 18 zawodników, na boisku występuje jednocześnie 7 zawodników w tym bramkarz. Gra bez spalonych.
 12. Zmiany zawodników odbywają się systemem „ hokejowym „ z możliwością powrotnych zmian.
 13. Zawodnicy występują tylko w obuwiu miękkim tzw.: Lanki, trampki, tenisówki itp.
 14. Sędziów do prowadzenia zawodów zabezpiecza   KS OZPN      ( po jednym    na dany mecz ) gospodarz   opłaca sędziego. Sprawozdanie należy wypełnić wg ogólnie przyjętych zasad.
 15. Zawody prowadzone są wg Przepisów gry w piłkę nożną za wyjątkiem poprawek zawartych w niniejszym regulaminie.
 16. Bramki nie można zdobyć bezpośrednio z rozpoczęcia gry
 17. Bramkę można zdobyć z rzutu wolnego z połowy przeciwnika przy odległości muru 5 m.
 18. Wrzut – wprowadzenie piłki nogą, nie można zdobyć bramki bezpośrednio – przeciwnik znajduje się w odległości 3 m
 19. Rzut od bramki – tylko do połowy boiska, bramkarz zwalnia piłkę z rąk jedynie do połowy boiska, gra bez spalonego.
 20. Kary:2 min, 2 min, wykluczenie ( zawodnik kończy grę a zespół gra w komplecie
 21.  Za zgodą  Wydziału/Komisji Gier danego Okręgu lub Podokręgu, możliwe jest posiadanie dwóch drużyn różnych (a w szczególnych przypadkach tych samych) roczników w tej samej klasie i grupie rozgrywkowej, ale pod warunkiem uprawnienia zawodników do gry na osobnych listach (przepis ten nie dotyczy bramkarzy). Gra zawodników uprawnionych do gry w zespole np. Orzeł I w zespole Orzeł II będzie traktowana jako gra zawodników nieuprawnionych, z konsekwencjami wynikającymi z tego faktu – zmiany zawodników na listach mogą być dokonane  tylko w okresie zimowego okienka transferowego.
 22. Zawodnik w  kategorii wiekowej trampkarza lub młodzika może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w różnych drużynach swojego klubu, pod warunkiem że przerwa pomiędzy zawodami – od zakończenia pierwszych zawodów do rozpoczęcia drugich zawodów – wyniesie minimum 48 godzin. Przepis nie dotyczy bramkarzy .
 23. Klubom przysługuje odwołanie odnośnie przebiegu zawodów do Wydziału Gier po wniesieniu kaucji protestacyjnej w wysokości 100 zł zgodnie z Art. 2 Uchwały nr 9/Z/2015 z dnia 23.07.2015 r. Zarządu  MZPN  w Krakowie.
 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do WG OZPON Nowy Sącz.
 2. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu OZPN Nowy Sącz.