Rozgrywki Młodzieżowe: I LIGA KEZA JUNIORÓW STARSZYCH

Komisja Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz, jako organ prowadzący rozgrywki również w Grupach Młodzieżowych w kat. KEEZA JUNIORÓW STARSZYCH (rocznik 2002-2003) sezonie rozgrywkowym 2020/2021 – II Runda – „Wiosna 2021 przesyła wstępne  ustalone terminy . Jeśli Państwo do nieprzekraczającego dnia 22 lutego bm. nie wniesie żadnych poprawek czy uwag itp., terminarze rozgrywek w kategorii grup młodzieżowych  Komisja Gier prześle w dniu 22 lutego bm.  Jednocześnie informujemy, iż Komisja Gier ustaliła obligatoryjnie, iż  terminem podstawowym jest sobota/niedziela.  Klub będący gospodarzem w poszczególnych spotkaniach zobowiązany jest do przesłania zwrotnego pliku z naniesionymi, godzinami (względnie datami wcześniej ustalonymi z przeciwnikiem) i miejscem rozgrywania meczów na adres e-mail: bogdanozpn@gmail.com oraz tosiek.z@op.pl

Nieprzekraczalny termin nadsyłania Państwa propozycji to dzień 28 luty 2021r. Kluby, które nie przekażą powyższych informacji w określonym wyżej terminie Komisja Gier wyznaczy termin z urzędu. Komisja Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz przypomina obowiązujące roczniki w danej klasie rozgrywkowej:

Juniorzy Starsido 30.06.20212002-2003za zgoda rodziców oraz lekarza2004-2005
Juniorzy Młodsido 30.06.20212004-2005za zgoda rodziców oraz lekarza2006-2007
Trampkarzedo 30.06.20212006-2007za zgoda rodziców oraz lekarza2008-2009
Młodzicydo 30.06.20212008-2009za zgoda rodziców oraz lekarza2010-2011
Orlikido 30.06.20212010-2011za zgoda rodziców oraz lekarza2012-2013
Żakido 30.06.20212012-2013za zgoda rodziców oraz lekarzapo ukończeniu 7 lat

I LIGA KEZA JUNIORÓW STARSZUCH – grupa NowySącz/Gorlice – sezon 2020/2021 – II Runda – projekt

W związku z wycofaniem się z rozgrywek zespołu Glinika Gorlice podany na stronie projekt terminarza został anulowany.

Aktulany zostanie podany w poniedziałek 22 lutego bm.

Przepraszamy!