Rusza ministerialny program „KLUB” na rok 2020.

Proszę się zalogować na:

 https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/rzadowy-program-klub-ruszyl-nabor-wnioskow-na-rok-2020,134816.html?fbclid=IwAR0HX0YLbBkKN1jvDOYY92nBbdc7D9d_lyl-7DWFdaaVZr31jepFUFNclLQ

 

„W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w korespondencji pisemnej / e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie https://bip.malopolska.pl/nowysacz lub pod bezpośrednim linkiem  https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,305474,obowiazek-informacyjny-rodo.html

Ponadto przetwarzamy Twoje dane na podstawie Artykułu 6 ust 1 lit. b , c , e ”

Bogusław Klimek

sekretarz MZPN Podokręgu Nowy Sącz