ZAPRASZAMY na turniej piłki nożnej dla dzieci U-12 tj. rocznik 2006 i młodsi pt. „Małopolski Minimundial’2018”

  

Zaproszenie

Kluby Sportowe , Uczniowskie Kluby Sportowe, Osiedlowe Kluby Piłkarskie

Organizator:           OZPN Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34

Termin zgłoszeń:  do 23 czerwca 2018r

Na adres:                 OZPN Nowy Sącz / bogdanozpn@gmail.com lub tosiek.z@op.pl /

 REGULAMIN:

 Turniej piłki nożnej – zostanie podzielony na dwie zasadnicze fazy.

W rywalizacji wezmą udział zespoły: klubowe, szkolne, wiejskie, osiedlowe.

Poziomy rywalizacji:
a) turnieje o mistrzostwo gmin,
b) mistrzostwa powiatów z udziałem zwycięzców rywalizacji gminnej.

Małopolski Minimundial’2018 – turniej równolegle z Mistrzostwami Świata FIFA w Rosji z udziałem 32 drużyn.

W Minimundialu’2018 wystąpią reprezentacje poszczególnych powiatów Małopolski.

Zespoły reprezentacyjne zostaną zbudowane z najlepszych zawodników grających w turniejach powiatowych. Rekrutacje do kadr powiatowych przeprowadzą trenerzy Okręgów/Podokręgów Piłki Nożnej. Tak powstałym drużynom zostaną – w drodze losowania – przypisane nazwy krajów, uczestników MŚ FIFA w Rosji.

W Minimundialu wystąpią 32 drużyny podzielone na 8 grup po 4 zespoły.

Kolejnymi fazami Minimundialu będą:
a) półfinały – turnieje strefowe w subregionach (4 turnieje po 4 zespoły),
b) wielki finał z udziałem 8 zespołów.

„Małopolski Minimundial ‘2018” rozgrywany jest w formule otwartej.

W rywalizacji występują zespoły: klubowe, szkolne, wiejskie, osiedlowe.

W turnieju wezmą udział dziewczynki i chłopcy urodzeni w 2006 roku i młodsi zarówno zrzeszeni w klubach sportowych, jak i zawodnicy niezrzeszeni.

Drużyna składa się z 14 zawodników + trener i kierownik.

Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są posiadać:
a) legitymację szkolną,
b) aktualne badania lekarskie (indywidualne lub listę zbiorczą potwierdzoną przez lekarza),
c) karty zgłoszenia przynależności klubowej,
d) zawodnicy niezrzeszeni winni posiadać pisemną zgodę rodziców lub pełnoletniego opiekuna na udział w zawodach.

WAŻNE! Zawodnicy uczestniczący w zawodach zostali ubezpieczeni przez organizatorów w towarzystwie ubezpieczeniowym ERGO Hestia.

Stroje: drużyny obowiązują jednolite ubiory (zgodnie z przepisami gry), gracze muszą posiadać na koszulkach numery,

Obuwie piłkarskie: dopuszczalne tzw.: lanki, korkotrampki; zakazane buty z wkręcanymi kołkami.

Mecze odbywają się na boiskach trawiastych lub na obiektach typu „Orlik”,

wymiary boiska: 50-56 m x 26-30 m, pole karne 15 x 9 m,

bramki o wymiarach 5×2 zakotwiczone.

czas gry – 2 x 20 minut oraz 10 minut przerwy.

Liczba zawodników 1 + 6 (boisko trawiaste – 1 połowa) lub 1 + 6 (boisko ORLIK)

Piłka do gry nr 4

Zmiany zawodników dowolne (hokejowe).

Obsadę sędziowską meczu stanowi jeden arbiter.

Rywalizacja prowadzona jest zgodnie z przepisami gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami:
a) nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej,
b).odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m,
c) rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od środka linii bramkowej,
d) aut boczny – wykonywany nogą.

Dodatkowe kary dodatkowe:
a) czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (żółta kartka) lub 3 minuty w zależności od stopnia przewinienia (czerwona kartka),
b) utracony gol automatycznie anuluje karę wykluczenia.

Jeśli mecz zakończy się wynikiem remisowym drużyny wykonują serię po 3 rzuty karne, a w wypadku braku rozstrzygnięcia egzekwują karne przemiennie 1/1 aż do momentu wyłonienia zwycięzcy.

Na każdym etapie rywalizacji o kolejności drużyn rozstrzyga:
a) liczba zdobytych punktów,
b) w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu decyduje w kolejności – wynik bezpośredniego spotkania,
c) przypadku uzyskania równej liczby punktów przez trzy i więcej drużyn o kolejności decyduje tzw. mała tabela;
d) kolejne kryteria: korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w danym turnieju; większa liczba strzelonych bramek; konkurs rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

Równolegle z turniejem piłkarskim, prowadzony będzie challenge futbolowej techniki. Rywalizacja adresowana do wszystkich chłopców i dziewcząt. Obejmie żonglerkę piłką (podbijanie nogami i głową) i konkurs celności strzeleckiej.

W pierwszym etapie – konkursie powiatowym – weźmie udział dowolna ilość startujących uczestników turnieju piłkarskiego – dziewczynki i chłopcy urodzeni w 2006 roku i młodsi.

Po pięciu najlepszych uczestników z każdego powiatu weźmie udział w kolejnych fazach challenge „Małopolski Messi”. W półfinałach turnieju weźmie udział po pięciu najlepszych zawodników eliminacji grupowych.

W finałowej rozgrywce wystąpi 20 zawodników – zwycięzców eliminacji. Główne trofeum, tytuł „Małopolskiego Messiego”, trafi do zawodnika, który udanie pokona wszystkie szczeble rywalizacji i zwycięsko zakończy finałową rozgrywkę.

1. Reguły rywalizacji:

Żonglerka piłką (podbijanie nogami i głową) w kwadracie o bokach 10 m. Czas trwania próby – 1 min. Dotkniecie piłki o boisko kończy próbę. Za każde odbicie przyznaje się 1 pkt.

Konkurs celności strzeleckiej. Trzy strzały (rzuty karne) do bramki według zamieszczonego schematu. Punktacja: 5, 10 i 20 pkt.

Klasyfikacja zawodników według sumy zdobytych punktów uzyskanych w żonglerce i konkursie celności.

popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży

krzewienie wiedzy na temat piłki nożnej

promocja piłkarskich Mistrzostw Świata 2018

promocja małopolskiego futbolu

wyłonienie najlepszych znawców piłki nożnej w kategorii szkół podstawowych

  1. Tematyka konkursu

Historia mistrzostw świata, Mundial 2018

Historia i teraźniejszość małopolskiego futbolu, udział Małopolan w MŚ

Historia i teraźniejszość polskiego futbolu, reprezentacja Polski na MŚ 2018

Przepisy i regulaminy piłkarskie

Uczestnicy: Młodzież szkół podstawowych woj. małopolskiego.

Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 etapach.

etap – eliminacje powiatowe w terminie do 15 lipca 2018 roku przeprowadzają dla danych powiatów Okręgi/Podokręgi MZPN.

etap – eliminacje międzypowiatowe (subregionalne) w terminie do 22/29 lipca 2018 roku przeprowadzają organizatorzy – przedstawiciele MZPN/Okręgów/Podokręgów PN MZPN.

etap – finał wojewódzki w terminie 31.07-2.08.2018 (dzień do ustalenia) w Krakowie przeprowadza organizator – Małopolski Związek Piłki Nożnej

etap – eliminacje powiatowe w terminie do 15 lipca 2018 roku.
Uczestnicy odpowiadają pisemnie na pytania testowe przygotowane przez Komisję Konkursową.
Trzech najlepszych zawodników reprezentować będzie powiat w 2. etapie konkursu.
Informację zawierającą dane reprezentantów powiatu, Okręg/Podokręg przekaże do MZPN najpóźniej do 16 lipca 2018 roku.

etap – eliminacje międzypowiatowe (subregionalne) w terminie do 22/29 lipca 2018 roku.
Uczestnicy odpowiadają pisemnie na pytania testowe przygotowane przez Komisję Konkursową.
O miejscu przeprowadzenia eliminacji uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, terminy będą mieszczone na stronie internetowej MZPN (mzpnkrakow.pl).
Prawo startu ma po trzech najlepszych zawodników danego powiatu.
Do finału wojewódzkiego z każdej eliminacji subregionalnej kwalifikuje się zwycięska 3-osobowa drużyna reprezentująca powiat. Ponadto kwalifikację uzyska najlepszy uczestnik w klasyfikacji indywidualnej.
Protokół z turniejów 2 etapu organizatorzy przekażą do Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w terminie do 23/30 lipca 2018 r.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany zasad kwalifikacji z 2. etapu.

etap – finał wojewódzki w terminie pomiędzy 31 lipca a 2 sierpnia 2018 roku w Krakowie.
Prawo udziału mają 3-osobowe reprezentacje powiatów wyłonione w eliminacjach subregionalnych (międzypowiatowych) oraz uczestnicy zakwalifikowani indywidualnie.
Finał rozegrany zostanie według specjalnie opracowanego scenariusza i regulaminu. Finał składać się będzie z części pisemnej i z części ustnej, w której uczestnicy będą odpowiadali na pytania tekstowe, zdjęciowe i ewent. filmowe. Wyłonieni zostaną także najlepsi zawodnicy w kategorii indywidualnej.

Na każdym etapie konkursu nad prawidłowością jego przebiegu czuwa jury. Przed rozpoczęciem zmagań przewodniczący jury zapoznaje uczestników z regulaminem, w szczególności ze sposobem odpowiadania na pytania oraz podaje zasady oceny odpowiedzi. Do zadań jury należy: zadawanie pytań, przyjmowanie i rozpatrywanie na miejscu protestów, ogłaszanie wyników. Na szczeblu powiatu najlepsi otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz pamiątki ufundowane przez organizatorów. Nagrody dla finalistów turnieju wojewódzkiego – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe zapewnia organizator Konkursu

 Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu

Terminy rywalizacji:

Turnieje gminne: 15.06.2018 – 8.07.2018,

Turnieje powiatowe: 9.07.2018 – 15.07.2018,

Minimundial – turnieje grupowe: 16.07.2018 – 22.07.2018,

Minimundial – półfinały w subregionach: 23.07.2018 – 29.07.2018,

Minimundial – wielki finał – planowany termin 30.07.2018 – 2.08.2018 (dzień do ustalenia) – godz.9.30-16.00 – Stadion Wisły Kraków, ul. Reymonta.