Uchwały Konwentu nr 31-35

 

 

 

 

 

UCHWAŁA  Nr 31

 

 Konwentu Prezesów Podokręgów  OZPN Nowy Sącz z dnia

  19 lipca   2017  r. w sprawie podatku od ekwiwalentu.

 

 • 1.

 

Konwent Prezesów Podokręgów OZPN Nowy Sącz na posiedzeniu w dniu  19 lipca        2017 r.  podjął  jednogłośnie Uchwałę o zatwierdzeniu opracowanego pisma dotyczącego zasad naliczania podatku od ekwiwalentu sędziów, obserwatorów oraz delegatów od sezonu 2017/18

 

 • 2.

 

Z zasadami zawartymi w piśmie nr 154/17 z dn. 19.07.2017r należy zapoznać sędziów, obserwatorów, delegatów oraz zainteresowane kluby z całego terenu działania OZPN Nowy Sącz.

 

 • 3.

 

Odpowiedzialnym za realizację Uchwały jest  Przewodniczący Konwentu Prezesów     OZPN Nowy Sącz Robert Koral.

 

 • 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za Konwent:

Przewodniczący

/-/ Robert Koral

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA  Nr 32

 

 Konwentu Prezesów Podokręgów  OZPN Nowy Sącz z dnia

  19 lipca   2017  r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad awansów i spadków od klasy A do klasy B.

 

 • 1.

 

Konwent Prezesów Podokręgów OZPN Nowy Sącz na posiedzeniu w dniu  19 lipca         2017 r.  podjął  jednogłośnie Uchwałę o pozytywnej rekomendacji na Zarząd w celu zatwierdzenia Regulaminu zasad awansów i spadków od klasy A do klasy B na sezon 2017/18

 

 • 2.

 

Odpowiedzialnym za realizację Uchwały jest  Przewodniczący Konwentu Prezesów     OZPN Nowy Sącz Robert Koral.

 

 • 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za Konwent:

Przewodniczący

/-/ Robert Koral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA  Nr 33

 

 Konwentu Prezesów Podokręgów  OZPN Nowy Sącz z dnia

  19 lipca   2017  r. w sprawie przyjęcia juniorów młodszych  KS   Kolejarz Stróże.

 

 • 1.

 

Konwent Prezesów Podokręgów OZPN Nowy Sącz na posiedzeniu w dniu  29 czerwca        2017 r.  podjął  jednogłośnie Uchwałę o negatywnej rekomendacji na Zarząd wniosku KS Kolejarz Stróże w sprawie przyjęcie juniorów młodszych do I ligi juniorów młodszych.

 

 • 2.

 

Odpowiedzialnym za realizację Uchwały jest  Przewodniczący Konwentu Prezesów     OZPN Nowy Sącz Robert Koral.

 

 • 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za Konwent:

Przewodniczący

/-/ Robert Koral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA  Nr 34

 

 Konwentu Prezesów Podokręgów  OZPN Nowy Sącz z dnia

  19 lipca   2017  r. w sprawie sędziego Bogusława Bożka.

 

 • 1.

 

 •     Konwent Prezesów Podokręgów OZPN Nowy Sącz na posiedzeniu w dniu  19 lipca         2017 r.  podjął  jednogłośnie Uchwałę  aby na  zakończenie kariery w klasie O Bogusław Bożek  otrzymał do prowadzenia zawodów w tej klasie 4 mecze na rundę bez przeprowadzania obserwacji oraz bez zwiększenia ilości sędziów w klasie O.
 • 2.

 

Odpowiedzialnym za realizację Uchwały jest  Przewodniczący Konwentu Prezesów     OZPN Nowy Sącz Robert Koral.

 

 • 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za Konwent:

Przewodniczący

/-/ Robert Koral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA  Nr 35

 

 Konwentu Prezesów Podokręgów  OZPN Nowy Sącz z dnia

  19 lipca   2017  r. w sprawie sędziego Romana Baran.

 

 • 1.

 

 •     Konwent Prezesów Podokręgów OZPN Nowy Sącz na posiedzeniu w dniu  19 lipca         2017 r.  podjął  jednogłośnie Uchwałę  aby na  zakończenie kariery w klasie O Romana Barana  otrzymał do prowadzenia zawodów w tej klasie 4 mecze na rundę bez przeprowadzania obserwacji oraz bez zwiększenia ilości sędziów w klasie O.
 • 2.

 

Odpowiedzialnym za realizację Uchwały jest  Przewodniczący Konwentu Prezesów     OZPN Nowy Sącz Robert Koral.

 

 • 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za Konwent:

Przewodniczący

/-/ Robert Koral