V LIGA – KLASA „OKRĘGOWA”- NOWY SĄCZ” – „WIOSNA ‚2018” – RUNDA REWANŻOWA – PROJEKT TERMINARZA

TERMINARZ ROZGRYWEK  KLASY „ OKRĘGOWEJ” –SEZON ROZGRYWKOWY 2017/2018 – II RUNDA – wiosna 2018 ( projekt )

Mecze zaległe –  24/25 MARCA 2018

SZAFLARYGRÓD
ORKAN R.W.KOLEJARZ
HURAGANOGNIWO
JARMUTAZALESIANKA
 SOKÓŁ SŁOPNPNICEORKAN SZ.   

Kolejka 16 – 31 MARCA 2018

ORKAN RABA WYŻNARUPNIÓW
UJANOWICEBOBOWA
ORZEŁ W.HURAGAN
GRÓDOGNIWO
PŁOMIEŃZALESIANKA
SKALNIKSZAFLARY
KOLEJARZJARMUTA

Kolejka 17 – 7/8 KWIETNIA 2018

KOLEJARZSOKÓŁ
JARMUTASKALNIK
SZAFLARYPŁOMIEŃ
ZALESIANKAGRÓD
OGNIWOORZEŁ
HURAGANUJANOWICE
BOBOWAORKAN R.W.
RUPNIÓWORKAN SZ.

Kolejka 18 –   14/15 KWIETNIA 2018                    

RUPNIÓWSOKÓŁ
ORKAN SZ.BOBOWA
ORKAN R.W.HURAGAN
UJANOWICEOGNIWO
ORZEŁZALESIANKA
GRÓDSZAFLARY
PŁOMIEŃJARMUTA
SKALNIKKOLEJARZ

Kolejka 19 – 21/22 KWIETNIA 2018

SKALNIKSOKÓŁ
KOLEJARZPŁOMIEŃ
JARMUTAGRÓD
SZAFLARYORZEŁ
ZALESIANKAUJANOWICE
OGNIWOORKAN R.W.
HURAGANORKAN SZ.
BOBOWARUPNIÓW

 Mecz zaległy –  25 KWIETNIA 2018

KOLEJARZSZAFLARY

 Kolejka 20 -28/29 KWIETNIA 2018

SOKÓŁBOBOWA
RUPNIÓWHURAGAN
ORKAN SZ.OGNIWO
ORKAN R.W.ZALESIANKA
UJANOWICESZAFLARY
ORZEŁJARMUTA
GRÓDKOLEJARZ
PŁOMIEŃSKALNIK

Kolejka 21 – 01 MAJA 2018

PŁOMIEŃSOKÓŁ
SKALNIKGRÓD
KOLEJARZORZEŁ
JARMUTAUJANOWICE
SZAFLARYORAKN R.W.
ZALESIANKAORKAN SZ.
OGNIWORUPNIÓW
HURAGANBOBOWA

Kolejka 22 – 03 MAJA 2018

SOKÓŁHURAGAN
BOBOWAOGNIWO
RUPNIÓWZALESIANKA
ORKAN SZ.SZAFLARY
ORKAN R.W.JARMUTA
UJANOWICEKOLEJARZ
ORZEŁSKALNIK
GRÓDPŁOMIEŃ

Kolejka 23 – 05/06 MAJA 2018

GRÓDSOKÓŁ
PŁOMIEŃORZEŁ
SKALNIKUJANOWICE
KOLEJARZORKAN R.W.
JARMUTAORKAN SZ.
SZAFLARYRUPNIÓW
ZALESIANKABOBOWA
OGNIWOHURAGAN

Kolejka 24 -12/13 MAJA 2018

SOKÓŁOGNIWO
HURAGANZALESIANKA
BOBOWASZAFLARY
RUPNIÓWJARMUTA
ORKAN SZ.KOLEJARZ
ORKAN R.W.SKALNIK
UJANOWICEPŁOMIEŃ
ORZEŁGRÓD

 Kolejka 25 – 19/20 MAJA 2018

ORZEŁSOKÓŁ
GRÓDUJANOWICE
PŁOMIEŃORKAN R.W.
SKALNIKORKAN SZ.
KOLEJARZRUPNIÓW
JARMUTABOBOWA
SZAFLARYHURAGAN
ZALESIANKAOGNIWO

Kolejka 26 – 26/27 MAJA 2018

SOKÓŁZALESIANKA
OGNIWOSZAFLARY
HURAGANJARMUTA
BOBOWAKOLEJARZ
RUPNIÓWSKALNIK
ORKAN SZ.PŁOMIEŃ
ORKAN R.W.GRÓD
UJANOWICEORZEŁ

Kolejka 27 – 30/31 MAJA 2018

UJANOWICESOKÓŁ
ORZEŁORKAN R.W.
GRÓDORKAN SZ.
PŁOMIEŃRUPNIÓW
SKALNIKBOBOWA
KOLEJARZHURAGAN
JARMUTAOGNIWO
SZAFLARYZALESIANKA

Kolejka 28 – 02/03 CZERWCA 2018

SOKÓŁSZAFLARY
ZALESIANKAJARMUTA
OGNIWOKOLEJARZ
HURAGANSKALNIK
BOBOWAPŁOMIEŃ
RUPNIÓWGRÓD
ORKAN SZ.ORZEŁ
ORKAN R.W.UJANOWICE

Kolejka 29 – 9/10 CZERWCA 2017

ORKAN R.W.SOKÓŁ
UJANOWICEORKAN SZ.
ORZEŁRUPNIÓW
GRÓDBOBOWA
PŁOMIEŃHURAGAN
SKALNIKOGNIWO
KOLEJARZZALESIANKA
JARMUTASZAFLARY

Kolejka 30 – 16/17 CZERWCA 2018

JARMUTASOKÓŁ
SZAFLARYKOLEJARZ
ZALESIANKASKALNIK
OGNIWOPŁOMIEŃ
HURAGANGRÓD
BOBOWAORZEŁ
RUPNIÓWUJANOWICE
ORKAN SZ.ORKAN R.W.