W poniedziałek 28 grudnia 2020r. ruszają XXIX Halowe Mistrzostwa MZPN Podokręgu Nowy Sącz

Data/godz. dla poszczególnych kategorii wiekowych

Kategoria

DataDzień

Godz.

Orliki

poniedziałek28.12.20209-13
Młodzicywtorek29.12.20209-13
Trampkarześroda30.12.20208-13
Jun. Młodsiczwartek31.12.20208-13
Jun. Starsisobota02.01.2021

8-13

Turnieje odbywać się będą już tradycyjnie w hali sportowej

przy Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu przy ul. Partyzantów 15.

w załączeniu;

REGULAMIN XXIX  Halowych Mistrzostw MZPN Podokręgu Nowy Sącz 

 1. XXIX Halowe Mistrzostwa MZPN Podokręgu Nowy Sącz odbędą   się w 5 kategoriach wiekowych
 2. Turnieje odbywać się bedą w Hali Sportowej przy LO w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15.
 3. Każda drużyna winna przed rozpoczęciem turnieju zgłosić i uiścić wpisowe (przelew) na konto tut. Związku oraz przedstawić imienną listę zawodników uczestniczących w rozgrywkach halowych.
 4. Zawodnikowi zgłoszonemu w składzie jednej drużyny wymienionego klubu sportowego nie wolno występować podczas turnieju w składzie drużyny innego klubu.
 5. Wszyscy zawodnicy grają na podstawie listy imiennej podpisanej przez klub, lekarza wzgl. kierownika drużyny i winni posiadać dokumenty wymagane w rozgrywkach prowadzonych przez tut. MZPN Podokręg Nowy Sącz.
 6. Do ewentualnej konfrontacji zawodnicy winni posiadać legitymacje szkolne lub inne dokumenty
 7. Drużyny występują w mistrzostwach są ubezpieczeni przez organizatora i macierzysty klub.
 8. Przepisy dot. Halowych Mistrzostw MZPN Podokręgu Nowy Sącz
 • czas trwania gry wynosi dla poszczególnych kategorii wiekowych wg uznania organizatora (zależne od ilości zgłoszonych drużyn)
 • w grze uczestniczy jednorazowo 4 zawodników w polu + bramkarz,
 • podczas turnieju obowiązują bramki 2x3m
 • podczas gry dozwolona jest wymiana dowolnej liczby zawodników,
 • podczas wykonywania rzutu z rogu, rzutu bezpośredniego lub pośredniego oraz gry z autu odległość muru lub zawodnika drużyny przeciwnej wynosi  4 m,
 • rzut karny wykonywany jest w odległości 6 m od linii bramkowej (bramka: 2x3m)
 • w przypadku niesportowego zachowania się zawodnika, sędzia może wykluczyć z gry zawodnika na okres 2 min. bez możliwości zastąpienia jego innym zawodnikiem – jednakże sędzia może karę skrócić wg. własnego uznania,
 • w przypadku otrzymania przez zawodnika czerwonej kartki, ukarana drużyna występuje w osłabieniu przez okres 4 min., a wykluczony zawodnik otrzymuje karę meczową lub przez Komisję Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz
 • drużyny występują w jednolitych strojach, drużyny winni posiadać minimum  dwa różnokolorowe komplety, a zawodnicy występują  w obuwiu halowym,
 • bramki nie można uzyskać bezpośrednio z wykopu lub wyrzutu przez bramkarza, rzutu z autu oraz w chwili „syreny” kończącej zawody,
 • rzut z autu wykonywany jest nogą a piłka musi leżeć na parkiecie i być poza liną poczną boiska,
 • piłka odpita od sufitu, lampy itp. wznowiona jest rzutem wolnym pośrednim,
 • bezwzględny jest zakaz gry wślizgiem,
 • gra prowadzona jest bez spalonych,
 • bramkarz piłkę do gry wprowadza w dowolny sposób,
 • o kolejności w tabeli decyduje;
  • ilość zdobytych punktów
  • wynik bezpośredniego spotkania
  • różnica bramek
  • ilość zdobytych bramek
  • seria rzutów karnych (po trzy), następnie aż do skutku.
  • punktacja: zgodna z FIFA / UEFA /PZPN

9. Drużyny, które zajmą miejsca 1-3 otrzymują puchary, każda drużyna pamiątkowy dyplom.

10. Za pozostawione rzeczy wartościowe w szatni oraz za uszkodzenia w wyposażeniu szatni jak i sali sportowej odpowiadają trenerzy lub opiekunowie                 poszczególnych drużyn.

11. Wszelkie niejasności oraz spory wynikłe z przebiegu rozgrywek rozstrzygają upoważnieni przedstawiciele Komisji Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz

12. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz w dniu 10.11.2020r.

 Nowy Sącz, dnia 12.11.2020r., 

Bogusław Klimek; przewodniczący Komisji Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz