Ważne dla przyszłych kierowników ds. bezpieczeństwa na obiektach, spikerów i trenerów

 Wydział Gier OZPN Nowy Sącz informuje:

MZPN w Krakowie przymierza się w najbliższym czasie do organizacji kursów:

 1. spikera             – koszt około 120 zł
 2. kierownika ds. bezpieczeństwa na zawodach – koszt około 160 zł

Chętni na powyższe kursy proszeni są o kontakt telefoniczny z Sekretarzem Komisji ds. Bezpieczeństwa  – Tadeusz Zapiór – trl  nr 604 576 651

Aktualizacja zasad przyznawania licencji trenerskich:

Komisja    ds. Licencji   Trenerskich   Małopolskiego   Związku   Piłki    Nożnej    informuje, że przyjmowanie wniosków dotyczących przedłużenia posiadanych, bądź wydania nowych licencji trenerskich PZPN A,  PZPN B,  PZPN C oraz  UEFA B,  UEFA C  – odbywa  się  wyłącznie poprzez portal https://pzpn24.pzpn.pl do dnia 20.03.2017r. (Komisja Licencji Trenerskich Małopolskiego ZPN 04.2017)

Na podstawie uchwały nr IV/81 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu PZPN dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych w celu wydania lub przedłużenia licencji należy załączyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o wydanie lub przedłużenie licencji
 2. kopię dyplomu trenerskiego – w przypadku ZPN: dyplomy  UEFA C, UEFA B, UEFA Futsal B, Dyplom II klasy, Dyplom I klasy, Legitymacja Instruktora;
 3. kopię certyfikatów potwierdzających udział w konferencjach Trenerskich, łącznie 15h, ale  minimum 5h z każdego z ostatnich 3-4 lat;
 4. wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego
 5. oświadczenie dot. korupcji
 6. kopię wpłaty za wydanie licencji trenera dokonanej w kasie biura Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, Kraków, ul. Solskiego 1 lub na konto MZPN – PEKAO SA Kraków: 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

Opłata za wydanie lub przedłużenie licencji wynosi:

 1. Licencja „PZPN A” (300 złna 3 lata) – (100 zł za rok)
 2. Licencja „PZPN B” (150 zł na 3 lata) – (50 zł za rok)
 3. Licencja „UEFA B”, „UEFA C” (150 zł na 3 lata)– (50 zł za rok)

Opłatę za licencje dokonuje się  dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o przyznaniu licencji.

Informujemy   również, iż  został utworzony instruktażowy film dotyczący rejestracji na stronie https://pzpn24.pzpn.pl, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ&t=35s

Wolne miejsca na kurs wyrównawczy UEFA – B:

Komisja Edukatorów MZPN informuje o rozpoczęciu rekrutacji na Kurs UEFA B wyrównawczy dla instruktorów piłki nożnej. Rejestracja uczestników prowadzona jest na stronie pzpn24.pzpn.pl – kurs odbędzie się w m-ącu sierpniu br w Łącku. Kontakt PPPN Nowy Targ – Pan Łukasz Królczyk – 507 258 748 lub 18 264 11 77.