Ważne – wyciąg z „Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi” dot. Kryteriów Infrastrukturalnych

Pkt. 6 KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

ppkt. 1.02 Regulamin wewnętrzny

  1. Stadion klubu IV ligi musi posiadać wewnętrzny regulamin obiektu lub regulamin zawodów piłkarskich nie będących imprezą masową, w przypadku obiektów sportowych pozostałych klas rozgrywkowych wymóg posiadania określonych regulaminów obiektów ustala właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej.
  2. Regulaminy , o których mowa w pkt.1, muszą zostać rozmieszczone przed każdym wejściem udostępnionym dla kibiców na Stadion/obiekt sportowy w taki sposób, by widzowie mogli je przeczytać.
 (wyciąg z Przepisów Licencyjnych PZPN dla klubów IV ligi)