XXI Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” odwołany! Przepraszamy!

Uchwała nr VII/118 z dnia 2 września 2020 roku

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odwołania

Rozgrywek XXI edycji Turnieju Piłki Nożnej

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

I. Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

  1. Uwzględniając aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV2 wywołującego chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terytorium Polski oraz innych decyzji właściwych władz administracyjnych – Zarząd PZPN postanawia odwołać Rozgrywki XXI edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” (sezon 2020/2021). 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek