Barcice (Hala Sportowa przy SP) bedą tegorocznymi gospodarzami XIII Halowego Turnieju Piłki Działaczy Sportowych A.D. ‚2018

 Z a p r o s z e n i e

W imieniu Zarządu OZPN Nowy Sącz Działaczy piłkarskich oraz swoim własnym mam zaszczyt zaprosić  Waszą Drużynę  na XIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Działaczy Sportowych  który odbędzie się w sobotę 8 grudnia 2018 roku w godz. 8:30  –  14:30 w Hali Sportowej w Barcicach  Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel: 668 847 970  lub  600 260 801  przyjmowane będą do dnia 05.12.2018r. Uczestnikom życzymy miłego pobytu w Nowym Sączu

Organizator Turnieju; Marian Kuczaj  – Prezes OZPN Nowy Sącz; Robert Koral
REGULAMIN 
Organizator turnieju:
1.      Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu
Cel turnieju:
1.      Upamiętnienie 100-lecia Niepodległości Polski
2.      Popularyzacja halowej piłki nożnej  – wyłonienie najlepszej drużyny turnieju,
3.      Nawiązanie kontaktów międzyludzkich
4.      Podnoszenie umiejętności piłkarskich oraz sprawności fizycznej.
Termin i miejsce turnieju:
1.     08.12.2018r.  – Hala Sportowa przy SP w Barcicach, rozpoczęcie – godz.900
Zgłoszenia i uczestnictwo:
1.      W turnieju startują reprezentacje okręgów, podokręgów, związków piłki nożnej, klubów sportowych,  zakładów pracy, stowarzyszeń  – zgłoszonych na piśmie lub telefonicznie
2.      Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 05.12.2018r.
3.      Drużyna składa się z 10 zawodników + 2 osoby funkcyjne.
4.      Dopuszcza się max dwóch zawodników w drużynie, którzy nie mają jeszcze 35 roku życia i nie są zgłoszeni w rozgrywkach prowadzonych przez jakikolwiek Związek Piłkarski.
5.      Podczas meczu może wystąpić zawodnik, który w dniu turnieju posiada min. 35 lat życia.
6.      Zawodnikowi zgłoszonemu w składzie jednej drużyny nie wolno występować podczas turnieju w składzie innej drużyny.
7.      Do ewentualnej konfrontacji zawodnicy winni posiadać dokumenty stwierdzające tożsamość.
 Sposób rozgrywania turnieju:
1.      Trzy warianty- wg. ilości zgłoszonych zespołów
Przepisy gry w piłkę halową „futsalu”:
 1. Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną ustalone przez organizatora
 2.  Zespoły na parkiecie grają w składach 4+1, bramki: 3 x 2 m.
 3. Czas trwania zawodów w zależności od ilości zgłoszonych drużyn (10-12 min.)
 4. Podczas gry dozwolona jest wymiana dowolnej liczby zawodników.
 5. Podczas wykonywania rzutu z rogu, rzutu bezpośredniego lub pośredniego oraz gry z autu odległość muru lub zawodnika od przeciwnej winna wynosić 4 m
 6. Rzut karny wykonywany jest w odległości 6 m od linii bramkowej
 7. Drużyny występują w jednolitych strojach – drużyny winny posiadać minimum dwa różnokolorowe komplety a zawodnicy występują w obuwiu halowym
 8. Bramki nie można uzyskać bezpośrednio z wykopu, wyrzutu przez bramkarza, rzutu z autu oraz w chwili „syreny” kończącej zawody.
 9. Rzut z autu wykonywany jest nogą a piłka musi nieruchomo leżeć na parkiecie i być poza liną boczną boiska.
 10. W przypadku zdobycia przez dwie lub więcej drużyn tej samej ilości punktów a o końcowym miejscu w tabeli decyduje bilans bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi drużynami.
 • piłka odbita od sufitu, lampy itp. wznowiona jest rzutem wolnym pośrednim.
 • bezwzględny jest zakaz gry wślizgiem.
 • gra prowadzona jest bez spalonych.
 • bramkarz piłkę do gry wprowadza w dowolny sposób.
 • kierownicy drużyn wypełniają listę zawodników, który swoim podpisem potwierdza, iż wszyscy zawodnicy są mu znani i występują pod swoimi nazwiskami.
 • w czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny w sposób kulturalny i taktowny, nie dotyczy podjętej przez niego decyzji.
 • prawo wyboru koszulek przysługuje zespołowi wymienionemu w terminarzu na pozycji „goście”.
 • za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt, za przegrany 0 pkt.
 • o kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje:
 • większa liczba zdobytych punktów,
 • wyniki bezpośredniego spotkania przy dwóch  zespołach z jednakową ilością punktów,
 • „mała tabela” przy trzech zespołach z jednakową ilością punktów,
 • lepsza różnica zdobytych bramek,
 • większa ilość zdobytych bramek,
 •  w ostateczności „rzuty karne”
Kary dyscyplinarne:
 1. W przypadku niesportowego zachowania się zawodnika, sędzia może wykluczyć z gry zawodnika na okres 2 min. bez możliwości zastąpienia jego innym zawodnikiem – jednakże sędzia wg. własnego uznania może karę skrócić do 1 min.
 2. W przypadku otrzymania przez zawodnika czerwonej kartki, ukarana drużyna występuje w osłabieniu przez okres 4 min. – wykluczony zawodnik otrzymuje karę meczową.
 Postanowienia końcowe
1.      Zgodnie z uregulowaniami prawnymi, każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach uczestniczy na własną odpowiedzialność, którą potwierdza na liście zgłoszeń własnoręcznym podpisem.
2.      Na podstawie takiego oświadczenia, zawodnik zostaje dopuszczony do gry. W przypadku podania fałszywych danych, odpowiedzialność spoczywa na zawodniku oraz kierowniku drużyny.
3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania ligi.
4.      Podczas trwania całego cyklu rozgrywek na całym obiekcie (tj. boisko/szatnia/trybuny) obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
5.      Na każdej drużynie spoczywa obowiązek utrzymania porządku w szatniach i na trybunach, wszelkie zniszczenia materialne wynikłe z zaniedbań i obowiązków spoczywa na drużynie
6.      Organizator ubezpiecza zawodników od OC i NW, obsadę sędziowską zabezpiecza KSOZPN N. Sącz.
7.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania ligi.
8.      Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem oraz jego interpretacja  należy do organizatora turnieju. 
9.      Wpisowe do turnieju wynosi 300zł, które w całości zostanie przekazane koszty związane z turniejem.
 PREZES OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W NOWYM SĄCZU;  ROBERT KORAL