Zgodnie z Uchwałą PZPN – dn. 23 sierpnia 2019 roku Uchwałą Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów OZPN Nowy Sącz rozwiązano OZPN, na to miejsce MZPN w Krakowie powoł; MZPN Podokręg Nowy Sącz

IMG_20190808_0001 Uchwała_PZPN_IV_62

Zgodnie z Uchwałą PZPN – Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów OZPN Nowy Sącz na którym jedynym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie likwidacji OZPN Nowy Sącz.

Uchwała 

Walnego Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  OZPN Nowy Sącz  z dnia 23 sierpnia 2019r.

w sprawie likwidacji struktur OZPN Nowy Sącz 

  1. Walne Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Okręgowego Związku Piłki Nożnej zwołane na dzień 23.08.2019r.podjęło Uchwałę w sprawie likwidacji Okręgowego Związku Piłki Nożnej w  Nowym Sączu.
  2. Zgodnie z uchwałą PZPN likwidację OZPN Nowy Sącz należy przeprowadzić do 31.12.2019r.
  3. Posiadany majątek OZPN Nowy Sącz należy przekazać na dobro Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie
  4. Odpowiedzialnym za realizację uchwały jest Robert Koral – nowopowołany prezes MZPN Podokręgu Nowy Sącz.
  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Delegatów OZPN Nowy Sącz – Bogusław Górnik

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów OZPN Nowy Sącz – Zbigniew Ludwin