ZMIANY W REGULAMINACH ROZGRYWEK NA SZEON 2020/2021

Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Uchwałą nr 11/Z/21 z dnia 25.02.2021 wyraził zgodę na zmiany w regulaminach:

* w Regulaminie rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2020/2021     – dotyczy § 9 ust. 13-15
* w Regulaminie młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2020/2021    – dotyczy § 9 ust. 11-13.
* w Regulaminie rozgrywek o mistrzostwo IV i V ligi kobiet w Małopolsce – sezon 2020/2021    – dotyczy § 11, ust. 7.

Zmianie uległy zasady składania protestów dotyczących tożsamości zawodników, co wiąże się z ujednoliceniem regulaminów rozgrywek piłkarskich MZPN na sezon 2020/2021 z Postanowieniami do Przepisy Gry w Piłkę Nożną na sezon 2020/2021 (Artykuł 3 – zawodnicy, ust. 26 i 27). Obecnie protest składa sędziemu kierownik drużyny (dotąd był to kapitan) w formie pisemnej (dotąd można to było zrobić ustnie).

 Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2020/2021 
§ 9

13. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach przysługuje wyłącznie kierownikowi drużyny. Protest musi być sporządzony na piśmie, podpisany czytelnie przez kierownika drużyny i przekazany sędziemu (asystentowi nr 1, jeśli odbywa się to w czasie gry). W najbliższej przerwie w grze sędzia informuje kierownika drużyny przeciwnej o fakcie wpłynięcia protestu – to zobowiązuje kierownika do zatrzymania zawodnika/ów, którego/ych tożsamość jest kwestionowana, do dyspozycji sędziego, do momentu sprawdzenia. W przypadku zgłoszenia protestu w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokołu przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników.
Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do podpisu kierownikom obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodników.
14. Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów, jeżeli protest na piśmie w tej sprawie zgłoszony został sędziemu asystentowi nr 1 w trakcie pierwszej połowy spotkania lub do 15 minut po zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu asystentowi nr 1 w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów zobowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kierownika drużyny protest i poinformować niezwłocznie kierownika drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kierownika zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. Sędzia sprawdza dokumenty tożsamości oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kierowników obu drużyn) i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kierownika) co do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego dokumentu ze zdjęciem. Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć jednoznaczne stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania z  zawodów.
15. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kierownikowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, a także drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem.

Regulamin młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2020/2021  

§ 9

11. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach przysługuje wyłącznie kierownikowi drużyny (w drużynach młodzieżowych może to być trener łączący funkcje). Protest musi być sporządzony na piśmie, podpisany czytelnie przez kierownika drużyny i przekazany sędziemu (asystentowi nr 1, jeśli odbywa się to w czasie gry). W najbliższej przerwie w grze sędzia informuje kierownika drużyny przeciwnej o fakcie wpłynięcia protestu – to zobowiązuje kierownika do zatrzymania zawodnika/ów, którego/ych tożsamość jest kwestionowana, do dyspozycji sędziego do momentu sprawdzenia. W przypadku zgłoszenia protestu w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokołu przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników.
Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do podpisu kierownikom obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodników.
12. Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów, jeżeli protest na piśmie w tej sprawie zgłoszony został sędziemu asystentowi nr 1 w trakcie pierwszej połowy spotkania lub do 15 minut po zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu asystentowi nr 1 w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów zobowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kierownika drużyny protest i poinformować niezwłocznie kierownika drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kierownika zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. Sędzia sprawdza dokumenty tożsamości oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kierowników obu drużyn) i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kierownika) co do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego dokumentu ze zdjęciem. Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć jednoznaczne stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania z zawodów.
13. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kierownikowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, a także drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem.

 Regulamin rozgrywek o mistrzostwo IV i V ligi kobiet w Małopolsce – sezon 2020/2021 

§ 11

7. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodniczek biorących udział w zawodach przysługuje wyłącznie kierownikowi drużyny. Protest musi być sporządzony na piśmie, podpisany czytelnie przez kierownika drużyny i przekazany sędziemu (asystentowi nr 1, jeśli odbywa się to w czasie gry). W najbliższej przerwie w grze sędzia informuje kierownika drużyny przeciwnej o fakcie wpłynięcia protestu – to zobowiązuje kierownika do zatrzymania zawodniczki/ek, której/ych tożsamość jest kwestionowana, do dyspozycji sędziego do momentu sprawdzenia. W przypadku zgłoszenia protestu w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodniczek, które będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodniczek rezerwowych, które wpisane do protokołu przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodniczek.
Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do podpisu kierownikom obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodniczek. Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów, jeżeli protest na piśmie w tej sprawie zgłoszony został sędziemu asystentowi nr 1 w trakcie pierwszej połowy spotkania lub do 15 minut po zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu asystentowi nr 1 w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów zobowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kierownika drużyny protest i poinformować niezwłocznie kierownika drużyny przeciwnej, aby wskazane zawodniczki (również te, które po powiadomieniu kierownika zostaną wykluczone z gry lub wymienione na zawodniczkę rezerwową) stawiły się do sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. Sędzia sprawdza dokumenty tożsamości oprotestowanych zawodniczek z ich wyglądem (w obecności kierowników obu drużyn) i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kierownika) co do tożsamości zawodniczek, żąda dodatkowego dokumentu ze zdjęciem. Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć jednoznaczne stanowisko, czy jest to ta zawodniczka czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania z zawodów.
W przypadku, gdy zawodniczka nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kierownikowi jej drużyny), zawodniczka zostaje uznana za nieuprawnioną do gry w tym meczu. Zawodniczka, jej trener lub kierownik, a także drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodniczki pod obcym nazwiskiem.

(źródło MZPN)