Laudacja z okazji Jubileuszu 70-lecia KS „HARNAŚ” Tymbark

Harnaś Tymbark

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Piłkarze Klubu Sportowego „Harnaś” Tymbark!

Szanowni Działacze!

W imieniu Zarządu MZPN Podokręgu w Nowym Sączu oraz swoim własnym   pragnę złożyć na ręce Pana Prezesa Klubu Sportowego „Harnaś” w Tymbarku  serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności w związku z obchodami Jubileuszem 70-lecia Klubu.

Wszystkim, którzy przyczynili się do założenia,  budowy i rozwoju Klubu;  działaczom i zawodnikom składamy serdeczne podziękowania i przekazuję wyrazy wielkiego uznania i szacunku. Okres 70 lat bardzo bogatej tradycji sportowej, to wysiłek wielu pokoleń działaczy, zawodników, trenerów i osób tworzących niepowtarzalną atmosferę wokół sportu jaką jest niewątpliwie piłka nożna w Tymbarku. Wasz Jubileusz jest wyjątkową okazją do podsumowania działalności Klubu, złożenia podziękowania jego założycielom oraz tym wszystkim, którzy na przestrzeni minionych 70 lat przyczynili się do rozwoju piłki nożnej  w waszym regionie. Pamiętamy o wielkim zaangażowaniu władz gminy,  działaczy, lokalnego środowiska sportowego, a także przedsiębiorstwa jaką jest niewątpliwe „Tymbark”  w przedsięwzięciu, jakim była wieloletnia budowa  obiektu: stadionu i pawilonu sportowego. Wszystko po to, aby  Wasi sportowcy mieli godne warunki do treningów, a kibice mogli zasiąść na trybunach i być świadkami licznych wydarzeń sportowych. Klub Sportowy „Harnaś”  jest również nierozerwalnie związany z naszym Związkiem, wrósł w jego historię! W historię już byłego okręgu, a obecnie podokręgu   znalazł trwałe miejsce w sercach wielu pokoleń działaczy tak Okręgowego Związku Piłki Nożnej jak obecnie MZPN Podokręgu Nowy Sącz. Z wielką dumą i radością obserwowaliśmy wielkie osiągnięcia Waszych piłkarzy. Sport kształtuje charaktery, sport uczy wytrwałości, konsekwencji i odwagi, uczy wygrywać i godnie znosić porażki. Sport to nie tylko magia zawodów, wygranych meczy, wzruszeń, ale przede wszystkim twarda szkoła życia. I za ten trud wychowawczy, zaangażowanie i wielkie serce włożone w pracę z Waszą młodzieżą wszystkim trenerom, działaczom i władzom Klubu Sportowego „Harnaś” Tymbark – proszę przyjąć wyrazy szacunku, uznania i podziękowania.  Doceniamy bardzo również starania władz Gminy, by piłkarze mieli godne warunki do treningu, a kibice mogli być świadkami znaczących wydarzeń sportowych. Jest jeszcze jeden wątek w historii tego klubu, który chciałbym podkreślić, to mądrość działaczy, nikogo nie wymieniam z imienia i nazwiska, zawsze jest ryzyko, że się kogoś pominie ale właśnie za taką normalność w Waszym klubie  dziękujemy!.

Jeszcze raz; w imieniu Zarządu MZPN Podokręgu w Nowym Sączu  proszę przyjąć najlepsze gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności. Niech kolejne lata działalności klubu obfitują we wspaniałe sukcesy, talenty sportowe, hojnych darczyńców i sympatyków sportu.

Robert Koral – prezes