„Swoim spokojem i wielką estymą łagodził wszelkie spory i obyczaje! Nie żyje Prezes Zbigniew Stępniowski. Miał 77 lat

Z  wielkim bólem  i ogromnym żalem  przyjęliśmy   wiadomość  o śmierci Zbigniewa Stępniowskiego b. prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu,

Całe swoje  życie poświęcił  dla rozwoju i popularyzacji piłki nożnej na Sądecczyźnie!

Był prezesem Rady Wojewódzkiej Związków i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Nowym Sączu (wcześniej był wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Federacji Sportu w Nowym Sączu), ławnikiem Sądu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. W roku 1976 był współzałożycielem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, a w latach 1988 – 2001r. był jego prezesem. Wielki sympatyk Wisły Kraków i Sandecji Nowy Sącz. W swojej bardzo bogatej pracy zawodowej był m/innymi wieloletnim członkiem Prezydium i Zarządu KOZPN a następnie MZPN w Krakowie, przez kilka kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Piłkarstwa Młodzieżowego, a w latach 2008-2012 był  członkiem Komisji Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN. Prekursor rozgrywek halowych o Puchar Prezesa w 5 kat. wiekowych organizowanych nieprzerwalnie od 36 lat. Współzałożyciel Rady Seniorów przy OZPN Nowy Sącz, który brał aktywny udział do samego końca. Był honorowym prezesem OZPN Nowy Sącz oraz honorowym członkiem MZPN w Krakowie. Za swoją działalność na rzecz rozwoju sportu wśród  licznych odznaczeń  był odznaczonym m/innymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi,  Tarczą Herbową Miasta Nowego Sącza,  Medalem  PZPN za „Wybitne Zasługi dla Rozwoju Piłki Nożnej”,  Złotą Honorową Odznaką PZPN,  Złotą Honorową Odznaką KOZPN/MZPN,  Złotą Honorową Odznaką LZS,  Złotą Honorową Odznaką OZPN Nowy Sącz,  Honorową Odznaką PPN w Limanowej,  Honorową Odznaką PPN w Gorlicach,  Honorową Odznaką TOZPN Tarnów, Srebrnym i Złotym Jabłkiem Sądeckim przyznanym przez Starostwo Nowosądeckie a także w ostatnich latach Złotą Honorową Odznaką Rady Seniorów OZPN Nowy Sącz i Medalem „Ambasador Futbolu Nowosądeckiego”,

 

Śp. Zbigniew  urodził się 8 lipca 1944 roku w Nowym Sączu. Znany, nie tylko w mieście nad Dunajcem, działacz sportowy. Był bratem stryjecznym Aleksandra Stępniowskiego, słynnego przed laty zawodnika Sandecji. Również swą krótką przed laty przygodę zawodniczą rozpoczął w 1958 roku od trampkarzy Sandecji. Wkrótce przeniósł się jednak do nowosądeckiego Startu, w którym dotarł do zespołu seniorów. W latach 1959-1963 w drużynach różnych kategorii wiekowych rozegrał w tym klubie około 80 spotkań. Kontynuowanie boiskowych występów przerwały studnia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po powrocie do Nowego Sącza podjął pracę w PZU, po czym poświęcił się działalności w sporcie. W latach 1973-1976 działał w Komisji Szkolenia w Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu. W roku 1976 był współzałożycielem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, a w roku 1988 już jako prezes stanął na czele Stowarzyszenia i pełnił ją nieprzerwanie do 2001 roku.  Od roku 1976 był zatrudniony w Wojewódzkiej Federacji Sportu, a następnie w Radzie Okręgowej Związków i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Nowym Sączu. Do końca aktywny działacz Rady Seniorów przy MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu. Zmarł w sądeckim szpitalu 24 listopada br. (na choroby współistniejące),

Był wspaniałym, uczynnym  człowiekiem! Niezawodnym przyjacielem w każdej sytuacji! Zawsze wesoły, pogodny, wnosił radość i dobroć do naszego życia! To dzięki Tobie zostanie zachowana od zapomnienia jakaś historia! Historia rozwoju sportu na Sądecczyźnie, historia, która winna leżeć głęboko na sercu każdego człowieka! To był po prostu dobry człowiek!

„Jeśli zapomnę o Tobie – Ty dobry Boże na niebie zapomnij o mnie!” 

 

Synom oraz całej Rodzinie śp. Zbigniewa składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Prezes i Zarząd MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu

R.I.P.

Uroczystości  pogrzebowe wraz z mszą św.  odbędą  się w poniedziałek 6 grudnia 2021r. o godz. 12:00

na cmentarzu komunalnym przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu