Nowe uwarunkowania rejestracji drużyn do XXIII Edycji turnieju piłkarskiego „Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku”

Kluby Sportowe
Akademie Piłkarskie
Uczniowskie Kluby Sportowe
sprawa dot. udziału w XXII Turnieju Piłkarskim „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”
W związku ze zmianami w obecnej XXIII edycji turnieju piłkarskiego  
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”
udział mogą brać tylko drużyny szkolne.
W związku z powyższym zgłoszenia drużyn  dokonuje trener jak poprzednimi latami przez system
www.laczyNasPilka.pl 
Zgłoszenia są rejestrowane i przyjmowane przez system www. laczynaspilka.pl

do dnia 30 stycznia 2023r. 

Następnie rodzic/opiekun  zgłasza  swoje dziecko także
(musi się zalogować do systemu by zgłosić dziecko)
i za całą  procedurę rejestracji  odpowiada  opiekun drużyny, tak  aby dopilnować  rodzica/opiekuna,
by prawidłowo zarejestrować  swoje dziecko do systemu .
Następnie trener/opiekun będzie mógł dziecko  dodać do swojej drużyny.
Spowoduje to iż koordynatorzy powiatowi nie będą  już żądać od rodzica/opiekuna  „zgody rodziców”
w wersji papierowej  od trenerów/opiekunów poszczególnych zgłoszonych zespołów do turnieju.
Eliminacje gminne i powiatowe odbędą się w miesiącach;

marzec, kwiecień 2023

Finały Wojewódzkie odbędą się w maju 2023r. 
Mariusz Wrażeń
koordynator wojewódzki turnieju
„Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku”