Komisja Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz przypomina o zgłoszeniach do rozgrywek młodzieżowych na nowy sezon „Wiosna 2023” – termin koniec stycznia 2023!

Komunikat KG Nr  02 / KG / 23   z dnia 18 stycznia   2023 r.

Komisja Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz przypomina o zgłaszaniu do dnia 30 stycznia 2023 na nowy sezon – wiosna 2023 drużyn do rozgrywek w kategoriach: junior młodszy, trampkarz, młodzik. Do dnia 28 luty 2023 drużyny w kategoriach: Orlik, Żak, Skrzat.

PROSZĘ O DOTRZYMANIE W/ PODANYCH TERMINÓW.

Roczniki w drużynach młodzieżowych obowiązują takie same jak w jesieni 2022 r. tj.:

– Juniorzy                   – 2004 -2005 ( rocznik podstawowy ) 2006 – 2007 za zgodą rodzica i lekarza

– Juniorzy mł.           – 2006 -2007 ( rocznik podstawowy ) 2008 – 2009 za zgodą rodzica i lekarza

– Trampkarze             – 2008 -2009 ( rocznik podstawowy ) 2010 – 2011 za zgodą rodzica i lekarza

– Młodzicy                 – 2010 -2011 ( rocznik podstawowy ) 2012 – 2013 za zgodą rodzica i lekarza

– Orliki                       – 2012 -2013 ( rocznik podstawowy ) 2014 – 2015 za zgodą rodzica i lekarza

– Żaki                         – 2014 -2015 ( rocznik podstawowy ) 2016 – 2017 za zgodą rodzica i lekarza

– Skrzaty                   – 2016 -2017 ( rocznik podstawowy ) 2018 za zgodą rodzica i lekarza

 Przewodniczący   Komisji Gier MZPN Podokręgu Piłki Nożnej ; Antoni Ogórek

 UWAGA: Termin zgłoszenia drużyn do rozgrywek sezonu   do dnia 30 stycznia 2023r.

Po wypełnieniu należy przesłać na adres: tosiek.z@ op.pl  oraz bogdanozpn@gmail.com

Druk Zgłoszeniowy do rozgrywek w sezonie 2022-2023

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że akceptuję regulamin rozgrywek obowiązujący na rozgrywki młodzieżowe w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 oraz zezwalam na publikowanie w/w kontaktów zgodnie z obowiązującym prawem RODO

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków
2) Kontakt z Administratorem Danych – adres email: biuro@mzpnkrakow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
i c ogólnego rozporządzenia. o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu
o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Data i pieczęć klubu ……………………………………………..

Druk zgłoszeniowy:

Druk Zgłoszeniowy do rozgrywek w sezonie 2022-2023