Były Prezes OZPN Nowy Sącz Aleksander Giertler nie żyje, miał 75 lat – pogrzeb 17.04.2021 o godz. 10:00 w Chorzowie

4 kwietnia 2021 roku zmarł znany i ceniony  działacz sportowy  Aleksander Giertler –  były prezes OZPN Nowy Sącz, zastępca przewodniczącego Zrzeszenia LZS, pełniący także od wielu lat funkcję przewodniczącego powiatowego Zrzeszenia LZS w Nowym Sączu. Ś/p. Aleksander  od kilku lat kierował pracami Naczelnej Izby Turystycznej. Kierowana przez niego organizacja reprezentuje środowisko turystyczne.  Od kilku NIT jest organizatorem jednego z seminariów na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju, „plonem” Jego staraniom  było przyjęcie tzw. „Karty Krynickiej”. Ś/p. Aleksander  od kilkudziesięciu lat był  związany nie tylko ze Zrzeszeniem Ludowe Zespołu Sportowe ale i z Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Nowym Sączu (obecnie MZPN Podokręgiem Nowy Sącz). Przez długi czas pełnił kierownicze funkcje w Radzie Wojewódzkiej LZS w Nowym Sączu. Obecnie działał w strukturach powiatowych i w centralnych. Kilka lat temu piastował stanowisko doradcy ministra gospodarki. Z powodów rodzinnych zamieszkał w Chorzowie, ale przez cały czas utrzymywał stały   kontakt z Sądecczyzną i tut. Związkiem. Ś/p. Aleksander urodził się 27 grudnia 1945 roku w Nowym Targu. W roku 1964 wstąpił do Zrzeszenia LZS i praktycznie przez całe swoje dorosłe życie był związany ze sportem nie tylko w swoim środowisku ale i w całej Małopolsce. Również przez kilka kadencji pełnił funkcję członka Rady Głównej Zrzeszenia LZS. W latach 1984 -1988 pełnił funkcję prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, gdzie podczas jednego ze Zjazdów OZPN w roku 2012 został mianowany Honorowym Prezesem OZPN Nowy Sącz. Zawsze brał czynny udział w zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych tut. Związku. Również miał Mandat Delegata na Zjazd MZPN Podokręgu Nowy Sącz, który miał się odbyć 16 kwietnia br. (niestety nie doczekał).    

Jacek Kucybała – z-ca przewodniczącego Małoplskiego Zrzeszenia LZS  cyt. „Bardzo trudno jest mi napisać cokolwiek , zmarł  nasz serdeczny Kolega , zastępca przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia LZS, z którym pracowałem blisko 35 lat . Słowa nie oddadzą tego co czuję ja i moi Koledzy , którzy z nim działali”.

Ś/p. Aleksader był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski a także wieloma medalami państwowymi i resortowymi; m/innymi: Tarczą Herbową Nowego Sącza,  Złotą Honorową Odznaką Zrzeszenia LZS,  Medalem „Zasłużony Działacz LZS”,  Medalem „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”,  Złotą Honorową Odznaką PZPN,  Złotą Honorową Odznaką MZPN, Złotą Honorową Odznaką OZPN Nowy Sącz, Srebrnym i Złotym Jabłkiem Sądeckim, Medalem  „Ambasador Futbolu Nowosądeckiego”.

W wielkim żalu i smutku łączymy się z Rodziną Zmarłego.

Alku! Nigdy o Tobie nie zapomnimy, coś zrobił dla Polskiej i Sądeckiej Piłki Nożnej!

Małopolski Związek Piłki Nożnej – PODOKRĘG Nowy Sącz

Uroczystości pogrzebowe ś/p. Aleksandra odbędą się w  sobotę, 17 kwietnia 2021 o godz.  10:00   w  Sanktuarium p/w. św Floriana w Chorzowie przy ul. Księdza Konrada Szwedy 1