DECYZJA KOMISJI PZPN DS. NAGŁYCH – SEZON MOŻE ZOSTAĆ PRZEDŁUŻONY DO 11 LIPCA 2021

Komisja ds. Nagłych PZPN upoważniła Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do podjęcia decyzji o przedłużeniu rozgrywek – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – prowadzonych przez WZPN do 11 lipca br.

W Art. 1 ust. 1 Uchwały nr 5/2021 z dn. 4 maja 2021 r. czytamy:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w związku z dużą liczbą uczestników rozgrywek i brakiem możliwości rozgrywania meczów w terminach przewidzianych na rozgrywanie meczów danych kolejek oraz wynikających z tego brakiem możliwości zapewnienia wystarczającej liczby terminów rezerwowych umożliwiających zakończenie rozgrywek do dnia 30 czerwca 2021 r. lub potrzebą zapewnienia zawodnikom odpowiedniego czasu na regenerację pomiędzy poszczególnymi meczami, upoważnia się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do podjęcia decyzji o przedłużeniu rozgrywek prowadzonych przez WZPN do dnia 11 lipca 2021 roku.

Pełny tekst uchwały – TUTAJ